Sisäilmayhdistyksen ja rakennusalan toimijoiden laatima opas ohjeistaa Sisäilmastoluokituksen käyttöä

”Opas tuo näkyväksi luokituksen ja lämpöolosuhteiden vaatimukset rakentamisessa konkreettisten esimerkkien kautta”, kertoo oppaan ohjausryhmän puheenjohtaja, NCC:n Kimmo Liljeström.

Sisäilmayhdistys on tuottanut Sisäilmastoluokituksen tueksi uuden oppaan, jossa ohjeistetaan Sisäilmastoluokituksen 2018 käyttöä käytännön laskentaesimerkkien kautta.  
 
– Kokemus on osoittanut, että sisäilmastosuunnittelussa on kirjavia käytänteitä ja suunnittelun laatu on vaihtelevaa. Liian usein tarkasteluja tehdään ilman riittävää tilaajan ja/tai käyttäjien välistä vuorovaikutusta. Myös ilmastonmuutos haastaa jatkossa suunnittelun, kertoo oppaan ohjausryhmän puheenjohtaja, NCC:n talotekniikkajohtaja Kimmo Liljeström. 
 

Keskiössä lämpöolosuhteet 

Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut -oppaassa tuodaan esiin laskennan kulku, lähtötiedot, tavoitearvojen täyttyminen ja tulosten esittäminen. Keskeisen osan muodostavat Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaisten tavoitearvojen laskennalliset tarkastelut eri rakennustyypeissä. Tarkasteltavat tilat ovat koulun opetustila, toimistorakennuksen avokonttoritila ja neuvotteluhuone sekä kerrostalohuoneiston asuinhuoneet. Painopisteinä ovat erityisesti ylilämpeneminen ja sen estäminen. 
 
–  Oppaalla halutaan yhdenmukaistaa laskennallisia tarkasteluja ja se tuo luokituksen ja lämpöolosuhteiden vaatimukset näkyviksi konkreettisten esimerkkien kautta. Tarkoituksena on tukea rakentamisen suunnitteluohjausta vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa, Kimmo Liljeström kertoo. 
 
Rakennuksen sisäilmasto vaikuttaa suuresti rakennuksen käytön aikaiseen viihtyvyyteen, rakennuksen pitkäikäisyyteen, kunnossapito- ja korjaustarpeisiin. Sisäilmastoon vaikuttavat mm. lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet, rakennustekniikka, rakennustyöt ja käytetyt materiaalit sekä rakennuksen käyttö ja kunnossapito. Hyvä sisäilmasto edellyttää näiden huomioimista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. 
 
 
NCC:n talotekniikkajohtaja Kimmo Liljeström
Oppaan ohjausryhmän puheenjohtaja, NCC:n talotekniikkajohtaja Kimmo Liljeström.