Ranualla juhlittiin Monitoimikeskus Kerkän valmistumista

Ranuan monitoimitalo valmistui kokonaisuudessaan tänä syksynä. Uusia tiloja juhlittiin nyt, kun käyttäjät ovat jo tovin päässeet nauttimaan uusista tiloistaan.

Ranuan kirkonkylän koulun tontille rakennettiin uudet opetus- ja kirjastotilat. Kerkässä on noin 200 esikoululaista ja koululaista viidenteen luokkaan asti. Samassa ovat myös kirjasto ja liikuntasali. Osaa tiloista myös vuokrataan. Uudisrakennuksen laajuus on noin 3500 brm2.

– Tilaajan kanssa meillä oli tiivis ja avoin yhteistyö koko projektin ajan. Sinnikkäällä ja huolellisella työllä selätimme projektin haasteet ja saimme kohteen rakennettua mallikkaasti valmiiksi. Rakentamisen aikana kävimme vilkastakin ajatusten vaihtoa useista yksityiskohdista, mutta kuten aina, kun asiat on käyty perusteellisesti läpi ja tehty päätökset yhdessä ajallaan, pääsimme hienosti eteenpäin. Yhteistyössä toimien eri osapuolilla on hyvä tuntuma projektin aikataulullisesta, laadullisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Näin pystyimme tekemään oikea-aikaisesti projektin tarvitsemia valmisteluita ja niiden pohjalta tärkeitä päätöksiä. Voimme nyt todeta saaneemme aikaan hienon lopputuloksen, Oulun aluejohtaja Esa Perätalo totesi.

Kahden vuoden rakennusprojekti

Rakennustyöt käynnistyivät Ranualla syyskuussa 2020. Monitoimikeskuksen koulu- ja esikoulutoiminta pääsi käynnistymään suunnitellusti tämän vuoden elokuussa. NCC teetti urakan mukaisesti viimeisenä alueella vielä vanhan rakennuksen purkutöitä ja pihatöitä.

Hanke toteutettiin KVR-urakkana (kokonaisvastuurakentaminen), jossa NCC vastasi suunnittelusta ja hankkeen toteuttamisesta kokonaisuudessaan. Toteutuksessa huomioitiin mm. elinkaaritaloudelliset, työsuojelulliset sekä kestävän kehityksen edellyttämät toimenpiteet.

Kerkkä rakennettiin Terve talo -kriteerein

Terve talo -rakentamisessa panostetaan kosteuden- ja puhtaudenhallintaan sekä materiaalivalintoihin.

– Terve talo -rakentamisesta saadaan myös monia hyötyjä työmaalle töiden aikatauluttamiseen, helpompaan työskentelyyn ja erilaisten sääolosuhteiden huomioimiseen, Perätalo kertoi. 

Nykyrakentamistavan mukaisesti Kerkänkin suunnittelutyö tehtiin mallintaen, jonka ansiosta esille tulee tärkeitä käytännön asioita jo suunnitteluvaiheessa. Myös käyttäjät hyötyivät mallintamisesta.

– Kaikilla hankkeessa mukana olleilla tahoilla oli tietomallin hyödyntämiseen mahdollisuus mm. työnsuunnittelussa ja toteutuksessa. Virtuaalinen tutustuminen rakennukseen antoi uuden ulottuvuuden suunnitelmien tarkasteluun ja havainnollisti näin käyttäjiä heidän tutustuessaan valmiiseen kohteeseen huomattavasti ennen kuin oli konkreettisesti mitään lopullisesti valmiina, Esa Perätalo sanoi.