Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakennus sai peruskiven

Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakennuksen peruskivi muurattiin juhlallisin menoin lauantaina 30. marraskuuta.

OYS 2030 -uudistamisohjelman merkkipaalua juhlistettiin satapäisen kutsuvierasjoukon voimin sairaala-alueella Medipoliksessa, mistä peruskivi kuljetettiin rakennustyömaalle haudattavaksi uuden sairaalan ensimmäisessä vaiheessa rakennettavien A- ja B-rakennuksien työmaalle. Tilaisuuden kunniavieraana oli pääministeri Antti Rinne.

Uuden sairaalan ensimmäiset osat valmistuvat vaiheittain vuosien 2022-2023 aikana. Ensimmäiseksi rakennetaan tilat toiminnoille, joiden tulee toimia tehokkaasti vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä: päivystykselle, teho-osastoille, leikkaussaleille, synnytyspalveluille sekä niiden tarvitsemille tukipalveluille. Kaikkiaan uudisrakentaminen valmistuu vuoteen 2030 mennessä.

Uusi sairaala vastaa muuttuvan toiminnan tarpeisiin

Uudistamisohjelman tavoitteena on rakentaa OYS:lle turvalliset, terveelliset ja toimivat hoitotilat, jotka vastaavat tulevaisuuden erikoissairaanhoidon tarpeisiin, ja joilla osaltaan turvataan erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuus Pohjois-Suomessa.

– Uudistamisessa tavoitteenamme on maailman älykkäin ja mahdollisimman pitkälle muun palvelujärjestelmän kanssa integroitu kokonaisuus. Se toteutuu resurssien joustavalla käytöllä, ammatillista työnjakoa uudistamalla, tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntämisellä, tehokkailla logistisilla ratkaisuilla, tilojen monikäyttöisyydellä sekä elinkaarikustannuksiltaan energiatehokkailla toteutusratkaisuilla, kertoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma.

Ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampion mukaan uusi sairaala rakennetaan ennen kaikkea vastaamaan sairaalan toiminnan tarpeisiin, sairaalan henkilökunta ja potilaat edellä.

– Rakentamisaikana minimoidaan väistötilojen tarve ja turvataan potilaiden keskeytyksetön hoito. Tilojen ja toimintojen suunnittelussa hyödynnetään laajasti esimerkiksi palvelumuotoilua ja kokemusasiantuntijoita.

Yhteistyöllä parhaaseen lopputulokseen

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tilat toiminnoille, joiden tulee toimia tehokkaasti vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä: päivystykselle, teho-osastoille, leikkaussaleille, synnytyspalveluille sekä niiden tarvitsemille tukipalveluille. A- ja B-talot valmistuvat vaiheittain vuosina 2022 ja 2023 ja ne otetaan käyttöön vuosien 2023 ja 2024 aikana.

Mittava hanke vaatii myös toteuttajiltaan innovatiivisuutta ja useiden eri toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa sairaanhoitopiirin kumppaneina toimii rinta rinnan kaksi allianssikokoonpanoa. A-rakennuksen toteutuksesta vastaavaan allianssiin kuuluvat NCC Suomi Oy, ARO Systems Oy, Siemens osakeyhtiö sekä hankkeen rakennuttamisen asiantuntijatehtävistä ja suunnittelusta vastaava, A-lnsinöörit Oy:n, arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:n, arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:n, UKI Arkkitehdit Oy:n ja Granlund Oy:n muodostama Tierna-ryhmä. Vastaavasti B-rakennuksen allianssiin kuuluvat sairaanhoitopiirin kumppaneina Skanska Talonrakennus Oy, Caverion Suomi Oy, Siemens Osakeyhtiö ja Tierna-ryhmä.

Rakennustyöt A-rakennuksen tontilla käynnistyivät alkuvuodesta, ja marraskuussa talon runko on noussut jo vanhan sairaalan kattojen yläpuolelle.

– On etuoikeus aloittaa uuden sairaalan rakentaminen. Osapuolien suuri määrä tuo lisähaastetta jo kokonsa vuoksi mittavaan projektiin. Yhteistyöllä on kuitenkin mahdollista löytää paras mahdollinen lopputulos heille, jotka sairaalan palveluja tulevaisuudessa käyttävät, kuten myös siellä työskenteleville ammattilaisille. Olen vakuuttunut siitä, että yhteistyöllä onnistumme saavuttamaan hankkeelle asetetut tavoitteet, NCC Suomi Oy:n toimialajohtaja Frej Weurlander kertoo.

B-rakennus on kehitysvaiheessa, ja sen tontilla tehdään valmistelevia töitä. Uudistamisohjelman toisen vaiheen eli C-talon toiminnallinen konseptisuunnittelu on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on käynnistää hankesuunnittelu ja hakea rajoittamislainsäädännön mukaista poikkeamislupaa keväällä 2020. Rakentaminen ajoittuisi vuosille 2021–2027.

Uuden päärakennuksen lisäksi ja sen rakentamista tukemaan Kontinkankaan kampusalueella on käynnissä useita uudistamisohjelmaan kuuluvia hankkeita. Kaikkiaan uudisrakentaminen valmistuu vuoteen 2030 mennessä.