Oulun Lyseon korjaustyö valmistui

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden Oulun Lyseon tilojen peruskorjaus on valmistunut. Tilat on kunnostettu vastaamaan nykyvaatimuksia talojen historiaa kunnioittaen. Noin 550 lukiolaista ja lukion henkilöstö pääsevät aloittamaan opinnot ja työskentelyn uusissa tiloissa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti tällä viikolla.

Lyseon vanhimmat osat ovat 1830-luvulta ja niitä on korjattu aika ajoin. Suurempi remontti oli tehty viimeksi vuonna 1987. Nyt valmistunut laaja peruskorjaus alkoi loppuvuodesta 2021.

– Tällaisen suojellun rakennuksen peruskorjauksen lopputulos näyttää rakennusta ulkoapäin katsoessa pitkälti samalta kuin ennen korjausta, mutta nyt julkisivupinnat ovat kirkkaammat, ehjät ja puhtaat. Piha-alue on kokenut suuren muutoksen, kun urakkaa aloitettaessa lähes kauttaaltaan eri vaiheissa suoritettujen arkeologisten ennakkotutkimuksien jäljiltä murskepinnalla ollut käyttöpiha-alue on pinnoitettu ja varusteltu arvokohteelle sopivalla tavalla. Sisätiloissa muutos on vielä huomattavampi. Kohde on kokonaisuudessaan erityisen hieno, NCC:n Oulun aluejohtaja Esa Perätalo toteaa.

Korjaustöitä edeltäneiden purkujen yhteydessä esimerkiksi lattioiden alta, maaperästä ja seinien väleistä löytyi jonkin verran vanhojen rakenteiden osia ja vanhoja esineitä.

Vanhan korjausta ja uutta tekniikkaa

Korjauksessa uusittiin rakennusten vesikatot, korjattiin ikkunat ja suuri osa sisätiloista uusittiin katosta lattiaan. Osa tiloista vaati perusteellisen korjauksen, osaan tehtiin pieniä paikkauksia ja putsausta. Korjaustoimenpiteillä parannettiin rakennuksen energiatehokkuutta ja talotekniikka päivitettiin vastaamaan nykytarpeita ja vaatimuksia. Jonkin verran tehtiin myös toiminnallisia tilamuutoksia ja parannettiin esteettömyyttä hissien avulla. Korjausten suunnittelu on tehty museoviraston kanssa yhteistyössä.

Uusi talotekniikka on ollut yksi Oulun Lyseon korjaustyön suurimmista toimenpiteistä. Talotekniikka toteutettiin erillisenä vanhasta arkkitehtuurista ja rakenteista, joten sitä voidaan myös tulevaisuudessa helpommin päivittää.

– Yksi hankkeen haastavimmista korjaustöistä oli ilmanvaihtokonehuoneiden rakentaminen talon ullakolle. Uusien ja nykyaikaisten ilmanvaihtokoneiden vaatima konehuonetila on paljon suurempi kuin 80-luvun remontissa toteutettu. Vesikaton kantavat puurakenteet ovat hyvin vanhoja ja hyväkuntoisia puurakenteita, joten kaikki suunnittelu piti tehdä vanhojen rakenteiden mukaan. Tässä yhteensovituksessa ensiarvoisen tärkeää oli ajantasainen tietomallisuunnittelu, jolla pystyttiin havaitsemaan päällekkäisyydet ja muuttamaan suunnitelmia toteutuskelpoisiksi, NCC:n työpäällikkö Anssi Wallenius kertoo.

– Toisena isona haasteena työmaan aikana oli työmaan logistiikka. Rakennus sijaitsee hyvin lähellä kaupungin keskustaa ja rakennuksen ympärillä kulkee todella paljon liikennettä. Kaikki tavarantoimitukset piti saada ajoitettua tiettyyn kellonaikaan työmaalle. Myös tavaran haalaus rakennuksen sisälle tehtiin pääosin käsityönä koska mitään isompia haalausaukkoja ei suojeltuun rakennuksen voitu tehdä. Talon sisällä vanhojen rakenteiden kantavuus rajoitti materiaalien kuljetusta ja varastointia, Wallenius jatkaa.

– Vaikka hanke poikkeaa huomattavasti monesta muusta korjaushankkeesta, niin juuri tällaisessa hankkeessa pääsemme näyttämään erikoisosaamistamme, hallitsemaan monimutkaisia rakennushankkeita. Yllätyksiä on tietenkin tullut paljon hankkeen aikana, mutta niistä kaikki on selvitetty hyvässä yhteistyössä tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa. Jokainen hankkeessa mukana olleen pitää olla erityisen ylpeä omasta työpanoksestaan, Wallenius iloitsee.