Optiplan voitti monisukupolvisen yhteisökylän arkkitehtuurikilpailun

Optiplanin Sydän-niminen ehdotus pärjäsi Tampereen Tohlopin Käräjätörmän alueen uudistamiseen tähtäävässä arkkitehtuurikilpailussa. Voittajia on poikkeuksellisesti kaksi.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Tampereen kaupungin, Kotipirtti ry:n ja Tampereen Vuokratalosäätiö sr:n yhdessä järjestämän arkkitehtuurikutsukilpailun palkintolautakunta päätti myöntää kaksi ensimmäistä palkintoa. Kilpailun voittivat ehdotukset ”Punos” ja ”Sydän”, jotka vastasivat eri osiltaan parhaiten kilpailu­ohjelman tavoitteisiin. Sydän-ehdotus oli Optiplan Oy:n arkkitehtisuunnitelma ja Punos-ehdotus Uki Arkkitehdit Oy:n.

Kaupunkirakenteellisesti huippusuunnitelma

Optiplanin Sydän-ehdotuksen vahvuus oli kaupunkirakenteellinen ratkaisu, jota palkintolautakunta piti kilpailun onnistuneimpana. Sen katsottiin soveltuvan parhaiten alueen kaavoituksen ja kokonaisvaltaisen suunnittelun lähtökohdaksi. Sisällöllisesti ja ikääntyneiden asumisratkaisujen osalta ehdotus oli ammattitaitoisesti toteutettu. Työn tekijät ovat Jaakko Kallio-Koski, Marttiina Vierimaa ja Kai Ruuhonen Optiplanin Oulun toimipisteestä.

Kilpailulla haettiin yhteisöllisiä ideoita

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -kilpailulla haettiin ideoita Tampereen Tohlopissa sijaitsevan Käräjätörmän pohjoisosan täydennysrakentamiselle. Lisäksi kilpailun tarkoituksena oli uudistaa ikääntyneiden ja muistisairaiden asumista, kehittää elinkaariasumista, eri-ikäisten kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Kilpailu oli osa ympäristö­ministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman (Ikä-Aske) hanke­kokonaisuutta.

ARAn palvelukorttelimallin pilottikohde

ARA haki kilpailulla Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmalle valtakunnallista palvelukorttelipilottia. Kilpailualue koostui kahdesta osasta, joissa suunniteltiin sekä tehostettua palveluasumista että monipuolisesti muuta asumista yhdistelevä korttelikokonaisuus, jossa jokaisella on viihtyisää ja turvallista asua. Myös täydennysrakentamisen haettiin ratkaisuja ideatasolla. Palkintolautakunta suosittelee, että molempien voittajaehdotusten parhaita puolia hyödynnetään alueen jatkosuunnittelussa. Järjestäjät uskovat, että kilpailulla on vaikutusta ikääntyneiden ja muistisairaiden asumisen vaihtoehtojen kehittämiseen.