Nuoret osaajat neuvovat ylintä johtoa

NCC Building Nordics -liiketoiminta-alue on nyt kolmatta kertaa muodostanut nuorista osaajista koostuvan tiimin. Kuusi nuorta kollegaa Suomesta, Norjasta ja Tanskasta ovat vuoden 2021 Young Advisory Board (YAB), ja kuten nimi antaa ymmärtää, heidän tehtävänään on neuvoa johtoa. Tänä vuonna heidän tehtävänsä liittyy kestävään kehitykseen.

Kunkin kolmen maan johto nimesi omat YAB-ehdokkaansa, joiden joukosta lopullinen tiimi valittiin. Tiimissä on kaksi naista ja neljä miestä, kaksi jäsentä jokaisesta maasta. Iältään he ovat 28-37-vuotiaita ja heillä on erilaiset taustat ja roolit. He edustavat siis monipuolisesti NCC:läistä tulevaisuuden johtoa.

– Kaikilla YAB-jäsenillä on sisäinen draivi, halu saada asioita aikaan ja he ovat uteliaita. He ovat hyviä NCC-lähettiläitä ja myös hyviä esimerkkejä siitä, minkä tyyppisiä johtajia me haluamme kehittää, sanoo Building Nordicsin johtaja Catarina Molén-Runnäs.

– Odotan kovasti tiimin kanssa työskentelyä. Ylintä johtoa täytyy haastaa jatkuvasti, jotta emme kangistu omiin kaavoihimme, ja jotta hyvät ideat asiakkaiden ja uusien työntekijöiden houkuttelemiseksi eivät jää käyttämättä, hän jatkaa.

Näkymä liiketoiminta-alueen johdon työhön

Normaalisti YAB-jäsenet matkustaisivat ympäri eri maita tutustumassa projekteihin ja osallistumassa paikallisiin johdon kokouksiin. Viime vuonna korona esti kaiken tämän ja aktiviteetit järjestettiin digitaalisesti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että matkustaminen on hankalaa myös tänä vuonna, mutta se ei estä YAB-tiimiläisiä hyötymästä toiminnasta. 

– Olemme tottuneet työskentelemään eri tavoin digityökaluja käyttäen. Tehtävä on sama ja tiimillä on edelleen mahdollisuus kehittyä ja saada näkemystä liiketoiminnasta ja johtajien työstä, jota he eivät muuten pääsisi kokemaan, sanoo Anna Berglund, liiketoiminta-alueen HR-johtaja ja YAB-toiminnan alullepanija.

Young Advisory Boardin tämän vuoden tehtävänä on miettiä, miten voimme integroida kestävän kehityksen entistä paremmin jokapäiväiseen toimintaamme kaikissa projekteissa kaikissa kolmessa maassa. Tiimiä on pyydetty myös ehdottamaan aiheeseen sopivia, pitkän aikavälin mittareita.

YAB-toiminta nähdään myös osana NCC:n halua houkutella nuoria osaajia ja erityisesti naisia. Building Nordicsissa useampi kuin yksi viidestä johtajasta on yli 55-vuotias ja toimihenkilöistä vain 16 % on naisia.