NCC:n toteuttama Saimaanportin yhtenäiskoulu Mikkelissä on valmis vastaanottamaan koululaiset

Huhtikuussa 2022 alkanut hanke saatiin aikataulun mukaisesti päätökseen tammikuussa 2024. Mikkelin kaupunki vastaanotti avaimet uusiin tiloihin 5.1.2024.

NCC:n toteuttaman Saimaanportin yhtenäiskoulun valmistuminen Mikkelissä tuo uudet tilat perus- ja erityisopetuksen 1.-9. luokille eli noin 850:lle oppilaalle ja noin 120:lle henkilökuntaan kuuluvalle. Rakennukseen ja sen alueelle sijoittuu myös liikuntapalveluita, kuten liikuntasali, kuntosali ja ulkourheilukenttiä. Iltaisin tilat toimivat nuorisopalveluiden, iltapäiväkerhon ja kansalaisopiston käytössä. Näin rakennus palvelee käyttäjiään lähes kellon ympäri.

NCC on toiminut hankkeen kokonaisvastuu-urakoitsijana vastaten myös kohteen suunnittelusta. Kaupungin edustajat, opettajat ja muu henkilökunta on otettu tiiviisti mukaan suunnitteluun ja työpajoihin sekä vaikuttamaan koulun ratkaisuihin, erityisesti opetuksen ja oppilaiden viihtyvyyden sekä turvallisuuden näkökulmasta.

– Yhteistyö NCC:n kanssa on toiminut saumattomasti koko hankkeen ajan. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka paljon olemme päässeet mukaan erilaisiin työpajoihin opettajien ja oppilaiden kanssa. Oppilaat ovat päässeet näkemään myös virtuaalilasien kautta, miltä tuleva koulu tulee näyttämään, iloitsee uuden yhtenäiskoulun rehtori Susanna Savander.

Mikkelin kaupunki vastaanotti avaimet 5.1.2024. Kuvassa NCC:n Tuomas Varonen, Mikkelin kaupungin projektipäällikkö Juha Härkönen, NCC:n Ville Kupiainen, rehtorit Susanna Savander ja Hanna-Kaisa Pylkkänen sekä Sitowisen Vesa Pesonen. Kuva: Mikko Mäkeläinen. 

Turvallinen, terveellinen ja luonteviin toiminnallisiin osiin jaettava rakennus

Yhtenäiskoulun tilat on suunniteltu käyttäjiä ja erityisesti lapsia ajatellen. Alakoululaisille on omat sisäänkäynnit ja eteistilat sekä kotiluokat, jotka ovat oman soluaulan yhteydessä. Yläkoulun puolella on soluaulojen yhteydessä aineluokat. Suurin osa luokista on äänieristetyin kaksoispariovien kautta yhdistettävissä tarvittaessa suuremmiksi tiloiksi. Kotiluokkien lisäksi koulussa on myös eriytettyjä tiloja, joita voidaan hyödyntää rauhallisimpina oppimisympäristöinä tai projektitöissä. Vaikka kyseessä on iso koulu, toteutustapojen ansiosta yleistunnelma pysyy rauhallisena.

Pääosin kaksikerroksisessa, puu- ja betonirakentamisen parhaita puolia hyödyntävässä hybridirakennuksessa on kerrosalaa yli 12 000 neliömetriä. Suunnittelun lähtökohtana oli turvallinen, terveellinen ja luonteviin toiminnallisiin osiin jaettava rakennus, jossa on mahdollista toimia monin eri tavoin.

– Alusta asti on haluttu huomioida tilojen käyttöaste. Koulu on suunniteltu opetuksen käyttöön, mutta myös harrastustoimintaan ja kaupunkilaisten liikuntamahdollisuuksia unohtamatta, kuvailee hankkeen projektipäällikkö Juha Härkönen Mikkelin kaupungilta. 

–  Valmiissa rakennuksessa näkyy hyvä yhteistyö hankkeen osapuolten kesken sekä erilaisten tarpeiden yhteensovittaminen toivotulla tavalla. Lisäksi rakennusajan reilusti yli 600 työpäivää toteutettiin vahvan turvallisuuskulttuurin avulla kokonaan ilman tapaturmia. Tästä haluan työmaaporukkaamme erityisesti kiittää, ja onnitella myös suunnitteluryhmää upeasta lopputuloksesta, sanoo Ville Kupiainen, NCC:n tuotantopäällikkö.

Ruokailusalista avartuu näkymä lammelle. Kuva: Mikko Mäkeläinen. 

Energiatehokkuutta ja akustiikaa puuverhoillussa yleisilmeessä

Kohteen talotekniikan suunnittelu aloitettiin energia- ja elinkaaritavoitteiden määrittelyllä. Talotekniset järjestelmät on suunniteltu ja toteutettu elinkaariedullisiksi siten, että rakennuksessa voidaan energiatehokkaasti ylläpitää turvalliset, terveelliset ja viihtyisät sisäolosuhteet kaikissa käyttötilanteissa. Automaatiojärjestelmä valvoo jatkuvatoimisesti sisäilmaolosuhteita ja merkittävimpien energiaa kuluttavien järjestelmien toimintaa.

Myös akustiset ratkaisut ovat erittäin tasokkaat ja turvaavat osaltaan eri tiloissa samanaikaisesti tapahtuvan häiriöttömän opetuksen erinomaisesti.

Julkisivun massiiviset liimapuupilaririvistöt näkyvät hienosti kauas. Sisällä rakennuksessa puuverhoiltu yleisilme liimapuisine katsomoportaineen on rakennuksen sydän. Suuressa liikuntasalissa tilaa riittää peleille ja juhlille. Pienemmän liikuntasalin lattia puolestaan on judotatamia, joka materiaalina sopii monenlaiseen tekemiseen.

Pääaulaa hallitsevat liimapuiset katsomoportaat. Kuva: Mikko Mäkeläinen. 

Ensimmäiset käyttäjäryhmät aloittavat uusissa tiloissa kevään aikana

Rakennusvaihe sisältäen viimeistely- ja loppusiivoustyöt sekä järjestelmien käyttöönottotarkastukset ja toimintakokeet saatiin päätökseen aikataulussaan tammikuussa 2024. Avaimet Mikkelin kaupungille luovutettiin perjantaina 5. tammikuuta 2024.

Tilojen kalustaminen ja varustelu vievät aikaa pari kuukautta, jona aikana uudisrakennus myös tuulettuu ennen käyttöönottoa.

Yläkoululaiset siirtyvät uuteen yhtenäiskouluun maaliskuussa 2024 heti hiihtoloman jälkeen. Oppilashuolto sekä ruoka- ja puhtauspalvelut aloittavat myös maaliskuun alussa. Liikunta- ja nuorisotilojen käyttöönotto alkaa kevään aikana. Alakoululaiset puolestaan saapuvat uusiin tiloihin lukuvuoden alussa elokuussa.

NCC toivottaa Saimaanportin yhtenäiskoulun tuleville oppilaille, henkilökunnalle ja muille käyttäjille hyviä hetkiä uudessa, hienossa rakennuksessa.