NCC:n kiviainesalueella Paimiossa tapahtuneen maanvyörymän tutkinta etenee - runsaat sateet ja jyrkkä penger vyörymän syinä

Syyskuun alussa Paimion Tammisillassa tapahtuneen maanvyörymän syiden selvittäminen on loppusuoralla. NCC:n kiviainesalueen reunalle kovalle pohjalle läjitetty maa-aines on epäsuotuisissa olosuhteissa käynnistänyt vyörymän.

Geotekniikkaan erikoistuneen SM Maanpää Oy:n alustavan selvityksen mukaan merkittävä tekijä vyöryn syntymiseen on kovalla pohjalla oleva jyrkkä penger, joka on vettyessään sortunut kiilamaisen savikerroksen päälle ja aiheuttanut maanvyöryn.

– Penger on rakennettu kovalle ja vakaalle pohjalle, mutta elokuun runsaat sateet ovat tehneet penkereestä oletettua raskaamman ja jyrkkä penger on sortunut ja saanut painollaan Isotalontien jatkeen toisella puolella olevan savimaan liikkeelle, vahvistaa selvitystyön tehnyt DI Sauli Maanpää.

Kiviainesalueella, vyörymäpaikasta yli sadan metrin päässä, on louhittu viimeksi toukokuussa. Louhintaan liittyvät räjäytykset eivät ole laukaisseet vyörymää.

Alueella tarvitaan vielä lisätutkimuksia. Liikkuneen savimaan lujuus palautuu noin kuukauden kuluessa vyörymästä, jonka jälkeen korjaustyöt voidaan aloittaa. Korjauksen työtavasta ja vaiheistuksesta tiedotetaan erikseen. Alueella liikkuminen on edelleen turvallisuussyistä kielletty.

Maan vyörymä tapahtui syyskuun ensimmäisen ja toisen päivän välisenä yönä. Maanmassa lähti liikkeelle NCC:n kiviainesalueen reunalta katkaisten sekä Isontalontien jatkeen tielle 110 että Paimion kaupungin vesiputken. Vyörymä nosti myös vieressä olevan pellon pintaa aaltomaisesti. Vyörymä alue on noin 50 metriä leveä ja 150 metriä pitkä.