NCC:n Erikoisprojektit sai työturvallisuuden ISO 45001 -sertifikaatin

Erikois- ja teollisuusrakentamisen markkinassa toimiva NCC:n Erikoisprojektit-toimiala on saanut ISO 45001 -sertifikaatin. Uutta sertifikaatissa on henkilöstön vahva osallistaminen.

NCC:n Erikoisprojektien toimialalle myönnettiin marraskuussa 2019 työturvallisuuden ISO 45001 -sertifikaatti.

– Erikois- ja teollisuusrakentamisen markkinassa tilaajilla on vaatimuksena korkeatasoinen työturvallisuus. NCC:llä työturvallisuus on jo korkealla tasolla ja siihen satsataan paljon, mutta sertifikaatin avulla pystymme helpommin todentamaan, että osaamme ja haluamme tehdä asiat oikein, kertoo toimialajohtaja Frej Weurlander.

– Sertifikaatti on osoitus yrityksen tahtotilasta sitoutua turvallisuuteen. Ulkopuolinen arvioija tulee kerran vuodessa katsomaan ja kyselemään, jolloin yrityksen pitää olla valmis esittelemään avoimesti omaa toimintaansa, kertoo pääarvioija Jere Ritari arvioinnin suorittaneesta Kiwa Inspectasta.

Henkilöstö vahvasti mukana

ISO 45001 -sertifikaatti sisältää monia eri turvallisuusjohtamisen osa-alueita ja prosessin aikana käytiin läpi mm. toimintaympäristö, roolit ja vastuut, pätevyydet, toiminta hätätilanteessa ja viestintä. Myös työntekijät osallistuivat prosessiin.

– Työmaaporukan mukaan ottaminen on uutta tässä sertifikaatissa. Keskustelimme henkilöstön kanssa ja kävimme vuoropuhelua myös aliurakoitsijoiden kanssa. Osallistamisen myötä työturvallisuuteen sitoudutaan eri tavalla. Siitä kehittyy asia, mikä oikeasti halutaan käydä läpi sen sijaan, että sitä tehdään, koska joku komentaa, sanoo tuotantojohtaja Elina Tuohino.

– NCC:n Erikoisprojekteilla on tosi mielenkiintoisia ja monimutkaisia projekteja, jotka muodostavat turvallisuuden kannalta haastavan kokonaisuuden. Onneksi auditointikäynneillä havaittu johtamistapa on esimerkillinen – toimialan johto sitoutuu ja osallistuu kentällä käytännön toimintaan, asioiden läpikäymiseen ja jalkautukseen sekä seurantaan, kommentoi Jere Ritari.

ISO 45001 on työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi sekä johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. ISO 45001 -standardin mukaisen johtamismallin tarkoitus on ehkäistä työperäisiä kuolemia, tapaturmia, vahinkoa terveydelle ja edistää työhyvinvointia. ISO 45001 korvaa työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardina tunnetun OHSAS 18001:n.

Kuvassa vasemmalta oikealle: laatu- ja ympäristöpäällikkö Oskari Peurakoski, pääarvioija Jere Ritari, toimialajohtaja Frej Weurlander, tuotantojohtaja Elina Tuohino ja turvallisuuspäällikkö Arto Huhtanen.