NCC:n asfalttitoimintojen turvallisuustyö näkyy tuloksissa

NCC:llä tehdään pitkäjänteistä turvallisuustyötä kohti nollaa vuosittaista tapaturmaa. Tänä vuonna asfalttitoimialalla tapaturmataajuus on laskenut tasolle 2,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, mikä on pienin eli paras mitattu taajuus NCC:n asfaltissa koskaan. Valtakunnallisesti asfalttitöiden tapaturmataajuus liikkuu suurin piirtein tasolla 12.

Taajuuden seuranta näyttää työturvallisuuden suunnan ja siitä voidaan päätellä, että NCC:llä turvallisuuskulttuuri on asfalttitöiden osalta parantunut. Taajuusluku on nyt pienempi kuin koskaan aiemmin.

–Työryhmät ovat suhtautuneet vakavasti työturvallisuusasioihin niin työmailla, korjaamoissa, asfalttiasemilla ja muissa toimipaikoissa. Meille ei ole vuosikausiin sattunut yhtään viranomaisten määrittämää vakavaa työtapaturmaa ja tapaturmapoissaolot ovat vähentyneet viimeisten kahden vuoden ajan. Se on hieno juttu kaikille, NCC Industryn työturvallisuuspäällikkö Hannu Heino iloitsee.

NCC-konsernin kokonaistapaturmataajuus kaikkien toimintamaiden ja toimialojen osalta on 7,2. NCC:n Suomen kaikkien liiketoimintojen osalta taajuusluku on 4,6 (2020). Koko rakennusalan yleinen tapaturmataajuus on 19,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Vertailulukuna koko teollisuuden tapaturmataajuus on 29,9 ja kaikkien toimialojen palkansaajien yhteenlaskettu työpaikkatapaturmataajuus on 28,5 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä tuntia kohden (Työturvallisuuskeskuksen luvut vuodelta 2019).

Ei huoletonta päivää 

Turvallisuustyössä on kuitenkin jatkuva huoli tulevasta. Jaksetaanko tarkkuutta pitää yllä nyt esimerkiksi syksyn ja talven yli säiden ja töiden muuttuessa? Näin pimeän tullen NCC:llä on erityisen suuri huoli liikenteen sujumisesta vielä vuoden viimeisten tietöiden ympärillä. Hiljennetäänkö riittävästi, huomioidaanko työntekijät ja miten työmaalla selvitään pimeällä muun liikenteen kanssa? Pimeyden lisäksi kosteus ja sumu tuovat huomattavia lisähaasteita tietyömaille. NCC:llä panostetaan selkeän ja näkyvän liikenteenohjauksen lisäksi heijastaviin vaatteisiin, koneiden heijastimiin ja työvaloihin.

Vaikka tapaturmataajuus osoittaa nyt hyvään suuntaan, ei turvallisuustyössä saa ote herpaantua hetkeksikään.

–Vaaratilanteita ja -huomioita meilläkin on ollut. Niitä seurataan ja tavoitteena on jatkuva kehittyminen ja oppiminen niin, ettei vastaavia tilanteita enää syntyisi uudelleen, Hannu Heino sanoo.

NCC:llä on käytössä Synergi-niminen sovellus, jonka käyttöä havaintojen ja vaaratilanteiden kirjaamisessa pidetään yhtenä työturvallisuuskulttuurin kasvattajana.

–Havainnoiminen edistää turvallisuuden ajattelemista. On selkeästi osoitettavissa, että mitä enemmän havaintoja tehdään, sitä pienemmiksi vaaratilanteiden ja tapaturmien määrä alkaa muodostua. Kyse on siis ajattelutavan ja turvallisuusasenteen muutoksesta, Hannu Heino toteaa.