NCC:lle nelosvoitto työturvallisuuskilpailussa

Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa palkittiin vuonna 2016 menestyneet yritykset ja työmaat. NCC voitti ja vei kaikkiaan neljä kärkisijaa isojen talonrakennusyritysten sarjassa.

Isojen talonrakennusyritysten työmaista parhaana palkittiin NCC:n työmaa A-Kruunu Vihdin Tuusankaari. NCC vei isojen talonrakennusyritysten työmaasarjassa jopa neljä kärkisijaa. NCC sai Etelä-Suomen aluehallintoviraston luovuttaman kiertopalkinnon. Kiertopalkinnon saa se yritys, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti korkeimmat.

Rakennuttajista kunniamaininnalla palkittiin Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, joka toimi Otaniemen kampuksen Kiinteistö Oy Jämeränjäljen – Dipolin peruskorjauksen rakennuttajana. NCC on Jämeränjäljen pääurakoitsija.

NCC:n Samk-kampuksen työmaa Porissa voitti myös Satakunnan alueen työturvallisuuskilpailun.

Turvallisuuspanostukset näkyvät

Rakennusala edistää turvallisuutta monin eri keinoin, yksi niistä on työmaiden väliset alueelliset työtur-vallisuuskilpailut. Uudenmaan alueen Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun vuoden 2016 parhaat yritysten ja työmaiden kilpailuun osallistui 24 päätoteuttajana toimivaa talonrakennusyritystä ja kymmenen infra-alan yritystä. Uudenmaan kilpailu täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Yhä useampi yritys pääsi nolla tapaturmaa tavoitteeseen viime vuonna, sekin on siis käytännössä täysin mahdollista. Viime vuonna RT:n jäsenyritysten työmailla ei sattunut yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa. Muilla työmailla sattuneet viisi kuolemaa oli pienin luku 20 vuoteen.

”Yrityksissä erottuu nyt selvästi ne, jotka panostavat aktiivisesti työturvallisuuteen. Nämä yritykset erottuvat myös Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa”, Rakennusteollisuus RT:n Lauri Kivekäs sanoo.

Mikä työturvallisuuskilpailu?

Työturvallisuuskilpailun järjestivät Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, Infra ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry. Samat toimijat järjestävät työturvallisuuskilpailun myös vuonna 2017.

Työmaatarkastuksia ja -mittauksia tekivät Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen tarkastajat. Rakennustyömaan työturvallisuuden tason mittaus TR- ja MVR-mittarilla tapahtuu kiertämällä työmaalla ja merkitsemällä oikein/väärin havainnot. Havaintokohteita voi olla yli 100 yhdellä työmaakierroksella. TR- ja MVR-taso on suhteellinen luku, jossa oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin (oikein + väärin –havainnot). Indeksin maksimiarvo voi olla enintään 100. Viime vuosien panostus työturvallisuuteen näkyy hyvin siinä, että kymmenen parasta talonrakennus- ja infratyömaata ylittivät lukeman 93, osa jopa reippaasti.