NCC:lle myönnettiin kansallinen yritysturvallisuustodistus

NCC sai turvallisuusselvityslain mukaisen yritysturvallisuustodistuksen. Todistus myönnetään yritykselle, joka turvallisesti pystyy käsittelemään asiakkaanaan olevan julkishallinnon organisaation salassa pidettävää tietoa.

Yritysturvallisuusselvitys voidaan tehdä suomalaisesta yrityksestä, joka toimii viranomaisen sopimuskumppanina ja tarvitsee oikeuden käsitellä turvallisuusluokiteltuja viranomaistietoja. Selvityksessä todennetaan yrityksen luotettavuus, sitoumuksenhoitokyky ja tietoturvallisuuden taso. Yritysturvallisuustodistusta vaaditaan usein julkishallinnon kilpailutuksissa osoittamaan, että yritys kykenee käsittelemään turvallisesti salassa pidettävää tietoaineistoa.

Osana NCC:n luotettavuuden ja sitoumuksenhoitokyvyn arviointia sen vastuuhenkilöistä tehtiin henkilöturvallisuusselvitys. Myös toimitilojen, tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen suojaamiseksi toteutetut järjestelyt sekä muut turvallisuusjärjestelyt tarkistettiin.

- Todistus vähentää jatkossa tarvetta erillisille NCC:hen kohdistetuille yritysturvallisuusauditoinneille ja näin sujuvoittaa yhteistyötämme julkishallinnon kanssa. Se kertoo myös muille asiakkaillemme, että meillä on luotettavat menettelytavat, sanoo NCC:n riskienhallintajohtaja Ilkka Forsell.

NCC:n turvallisuusselvitys tehtiin Puolustusvoimien aloitteesta, ja todistus on Puolustusvoimien auditoima ja myöntämä. Puolustusvoimilla on myös jatkossa oikeus auditoida NCC:n toiminta ja varmistua turvallisuusjärjestelyjen ajantasaisuudesta.

Kansallinen yritysturvallisuustodistus on voimassa viisi vuotta. Todistus koskee NCC Building- ja NCC Infrastructure -toimialoja.