NCC valittu tutkimaan Kontulan ostoskeskuksen uudistamismahdollisuuksia Helsingissä

Vuonna 1967 avattu Kontulan ostoskeskus Helsingissä on Suomen suurin avo-ostoskeskus. Ostoskeskuksen uudistuksen lisäksi sen yhteyteen suunnitellaan uutta asuinrakentamista, julkisia tiloja sekä liiketilaa. Kontulalle tavoitellaan vahvempaa roolia kaupunginosakeskustana.

Kontulan ostoskeskuksen omistavat yhtiöt ovat nyt sopineet alueen kehitysmahdollisuuksien selvittämisestä yhteistyössä NCC Property Developmentin kanssa. Kehittäjäkumppani NCC:n lisäksi sopimusosapuolia ovat KOy Kontulan Asemakeskus, Kontulan Ostoskeskus Oy, Kontulan Palvelutalo Oy sekä Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiö KOy Helsingin Toimitilat.

– NCC:n tehtävänä on tässä vaiheessa tutkia alueen kehittämismahdollisuuksia ja kaavoituspotentiaalia. Tavoitteena on, että suunnitelmien pohjalta voidaan käynnistää kaavamuutosprosessi ja löytää kaikkien kehittämisen osapuolien kannalta houkutteleva ja kestävä toteutusratkaisu, NCC Property Developmentin toimialajohtaja Teemu Rämö sanoo.

NCC valittiin kehittäjäkumppaniksi pitkän prosessin jälkeen, jossa Helsingin kaupunki myönsi ensin vuonna 2019 Kontulan keskustan neljälle kiinteistöyhtiölle yhteisen kehittämisvarauksen, jonka ehdot täyttääkseen yhtiöt käynnistivät kiinteistökehitysprosessin valmistelutyön. Kontulan ostarin alueelle haettiin uutta suuntaa arkkitehtuurikilpailulla vuonna 2020, jonka voitti ehdotus nimeltä Vaellus. Sen olivat laatineet Arkkitehtitoimisto Opus, Nomaji ja Ramboll Finland. Tämän jälkeen prosessi eteni kehittämisen etenemisvaihtoehtojen suunnitteluun, markkinavuoropuheluihin ja kehittäjäkumppanihakuun.

Varsinainen suunnittelu tehdään asemakaavoituksen yhteydessä. Tavoitteena on aloittaa asemakaavoitus syksyllä 2024.

Kontulan keskustan kehittäminen mahdollistaa myös kaupungin palveluiden kehittämisen. Palvelumuotoilutoimisto Kuudes keräsi vuoden 2023 aikana ideoita uudenlaiseksi Kontula-talon palvelukonseptiksi, jossa olisi kirjasto- ja nuorisotilojen lisäksi mm. yhteisöllistä tilaa. Konseptin teemaksi valikoitui Ruoka-Street-Rouheus.

– Kontulan keskusta on asukkaille, yrityksille ja muille alueen toimijoille, alueella tapahtumia järjestäville sekä muille alueen käyttäjille tärkeä paikka, jonka suunnitteluun halutaan myös osallistua. Kaupungin tavoitteena on, että mahdollisimman moni saa tiedon suunnittelusta ja osallistuminen on helppoa matalalla kynnyksellä, sanoo projektinjohtaja Ritva Tanner aluerakentamisen yksiköstä Helsingin kaupungilta.

Tutustu myös Helsingin kaupungin uutiseen aiheesta.