NCC täsmentää ulkomaisen työvoiman työnteko-oikeuksiin liittyviä käytäntöjään 1.1.2022 alkaen

NCC:n työmailla ei enää saa työskennellä ulkomaalaisten yritysten Suomeen töihin lähettämiä ei EU/ETA-maiden kansalaisia tai ilman kansalaisuutta olevia henkilöitä ilman Suomen myöntämää työntekoon oikeuttavaa oleskelulupaa tai pysyvää oleskelulupaa yrityksen kotimaassa. Päätös koskee hankintasopimuksia, jotka tehdään 1.1.2022 jälkeen ja ko. sopimuksen koko urakkaketjua.

Päätös ei vaikuta jo tehtyjen sopimusten kautta työmailla työskenteleviin tai niille saapuviin työntekijöihin.

Urakoitsija on velvollinen varmistamaan, että sellaisilla sen ja sen aliurakoitsijoiden käyttämillä lähetetyillä työntekijöillä, jotka ovat EU/ETA-maiden ja Sveitsin ulkopuolisia kansalaisia, on Suomen myöntämä oleskelulupa ja siihen liittyvä työnteko-oikeus. Työntekijä voi kuitenkin työskennellä lähetettynä työntekijänä tilaajan työmaalla, mikäli hänellä on työhön oikeuttava pysyvä oleskelulupa EU/ETA-maassa ja ulkomaalaislain 5 luvun 79 §:n 1 momentin 4 kohdan kriteerit täyttyvät.