NCC Suomi Oy:ssä suunnitellaan uudelleenorganisoitumista ja toiminnan tehostamista

NCC Suomi Oy on aloittanut muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on varmistaa pitkän aikavälin kannattavuus, resurssien nykyistä parempi hyödyntäminen ja osaamisen kehittäminen. Tämä edellyttää rakenteellisia muutoksia ja uudelleenjärjestelyitä, jotka tehostavat toimintaa ja keventävät kulurakennetta.

Suunnitelmissa on selvittää mahdollisuutta uudelleen järjestellä toimialoja työn tehostamiseksi ja päällekkäisyyksien poistamiseksi. Järjestelyt voisivat tarkoittaa uudelleenorganisointia, joidenkin toimialojen ja yksiköiden yhdistämistä.

Alustavan arvion mukaan muutosten aiheuttamat tuotannollistaloudelliset toimenpiteet voisivat kohdistua enintään 90 toimihenkilöön ja ylempään toimihenkilöön, sekä enintään 20 työntekijään. Toimenpiteet tulisivat olemaan irtisanomisia, lomautuksia, osa-aikaistamisia tai roolimuutoksia. Irtisanomisten lukumäärä täsmentyy neuvotteluiden edetessä.

Neuvottelujen minimiaika on 6 viikkoa.