NCC standardisoi tietomallit ja mahdollistaa entistä laaja-alaisemman VDC:n käytön rakennushankkeissa

Saadakseen tietomallit ja VDC-työkalut entistä laajempaan käyttöön NCC on ryhtynyt standardisoimaan rakennushankkeen tietomalleja. Jatkossa hankkeen projektiorganisaatio löytää tarvitsemansa tiedot mallista aina samasta paikasta, sekä saa käyttöönsä tarpeellisella tiedolla rikastetun ja turhasta tiedosta karsitun mallin.

Yksi hidaste laajalle tietomallien hyödyntämiselle on niiden käytön hankaluus. Tietomallien käsittely ja hallitseminen vaativat erityisosaamista, sillä IFC-mallin sisällä oleva tieto on järjestäytynyt eri tavoin riippuen siitä, millä ohjelmalla, millä ohjelman versiolla ja minkälaisilla kääntöasetuksilla tietomalli on tehty.

- IFC on kansainvälinen ja jatkuvasti kehitettävä rakennusalan standardi tiedon siirtoon järjestelmästä toiseen. Yhteen rakennushankkeeseen liittyy kuitenkin useita tietomalleja eri suunnittelutahoilta, ja jokainen niistä IFC:stä huolimatta silti poikkeaa toisistaan. Tavallisesti mallin käyttäjän on etsittävä tarvitsemaansa tietoa ja säädettävä työkaluja sen mukaisesti. Projektiorganisaation tulisi kuitenkin voida keskittyä tehtäviinsä, ei käytössä olevaan ohjelmistoon ja sen säätämiseen. Siksi kaikissa Suomen NCC:n VDC-hankkeissa otettiin viime syksyn aikana käyttöön IFC-mallien standardisointi, sanoo NCC:n Head of VDC Maria Lennox.

- Samalla tietomallit ja VDC-työkalut saadaan entistä laajemmin kaikkien käyttöön, hän jatkaa.

Standardisoinnin tavoitteena helppokäyttöisyys

Standardisoinnissa IFC-mallien tietosisältöä organisoidaan, suodatetaan ja rikastetaan. Standardimuotoinen informaatio voidaan viedä mihin tahansa työkaluun. Työkaluihin voidaan rakentaa vakionäkymät ja -pohjat, jotka toimivat kaikissa kohteissa samalla periaatteella.

- Tämä mahdollistaa sen, että projektiorganisaatio löytää tarvitsemansa tiedot aina samasta paikasta tietomallin sisältä. Ja rikastuksen ansiosta muun muassa laskennan ja hankinnan tarpeisiin saadaan tietoja, joita IFC-mallissa ei aikaisemmin ollut. Standardisoinnissa tietomalleista myös suodatetaan pois turhia ja väärää tietoa sisältäviä tietokenttiä, kertoo Lennox.

NCC:llä tietomallinnuksen erityisosaamista edellyttävät tehtävät tehdään tukitoiminnoissa ja tietomallit tarjotaan rakennusprojekteille niin helppokäyttöisinä kuin mahdollista. Standardisoinnin ansiosta muun muassa projektihenkilöiden kouluttamisen tarve vähenee, tietomallien sisäinen tieto saadaan kattavammin käyttöön ja useista rakennushankkeista tehtävät analyysit ja koonnit ovat mahdollisia. Myös tukitoimintojen työkuorma helpottuu, sillä enää ei tarvitse tietomallien osalta säätää kaikkea projektikohtaisesti.

- Samalla luomme yhteistä toimintatapaa konsernin eri maiden välille. NCC:lle VDC:n mahdollisuudet eivät niinkään piile yksittäisissä huippusuorituksissa, vaan suurten massojen muutosvoimassa. Tavoitteenamme on tietomallinnuksen hyödyntämisen arkipäiväistäminen, toteaa Lennox.

Lisätietoja:

Maria Lennox, Head of VDC, NCC Building, p. 010 507 5363, maria.lennox@ncc.fi