NCC rakentaa turvallisuuskulttuuria vähentääkseen työmaaonnettomuuksia

NCC:n keskittyminen turvallisuuteen näkyy onnettomuusmäärien vähentymisellä työmailla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana onnettomuuksien määrä on laskenut alalla yleisesti. Tänään NCC:n työmailla vietetään Awareness Day -päivää, jolloin keskustellaan turvallisuuden tärkeydestä.

”Viimeisen kuuden vuoden aikana työmaaonnettomuuksien määrä on laskenut lähes 40 prosenttia. Viime syksynä huomasimme, että putoamisesta johtuvat onnettomuudet ovat valitettavasti lisääntyneet. Kuitenkin panostuksemme turvallisuuteen on tuottanut tulosta, ja kokonaisuudessa onnettomuuksien määrä on vähentynyt. Tähän johtaneita toimenpiteitä ovat olleet muun muassa päivittäiset turvallisuusohjeistukset, Time Out -käytäntö sekä uusi johtamismalli ja työsuojeluseuranta”, kertoo NCC-konsernin työturvallisuusjohtaja Lars-Gunnar Larsson.

Vuotuinen Awareness day -päivä järjestetään tänään kahdeksannen kerran. Tänä vuonna teemana on, kuinka oma käyttäytyminen vaikuttaa turvallisuuteen ja kuinka työturvallisuus saadaan luontaiseksi osaksi toimintakulttuuriamme. Kaikilla NCC-työmailla käydään tänään keskustelua, vaihdetaan ajatuksia ja jaetaan ideoita, joiden avulla pääsemme lähemmäs nolla tapaturmaa -visiotamme.


Lisätietoja:
Työturvallisuuspäällikkö Arto Huhtanen, p. 010 507 8146