NCC pilotoi Buildotsin konenäköä ja tekoälyä hyödyntävää ohjelmistoa

NCC ja rakennusalan teknologiastartup Buildots toteuttivat pääkaupunkiseudulla kaksi pilottihanketta, joissa työnjohto sai kypärään asennetun kameran avulla päivitettyä tietoa rakennusprojektien sisätilojen edistymisestä. Kameralla taltioitu tieto muodostaa automaattisesti digitaalisen kaksosen, jota järjestelmä vertaa rakennussuunnitelmiin ja -aikatauluihin, ja ilmoittaa mahdollisista poikkeavuuksista.

Pilotti toteutettiin samaan aikaan kahdessa NCC:n kohteessa, joista toinen oli asuntokohde Espoossa, ja toinen Helsingin Vallilassa sijaitseva toimistotalo Fredriksberg D, johon mediatalo MTV on sijoittamassa pääkonttorinsa loppuvuodesta. NCC on ensimmäinen yhtiö Suomessa, joka on ottanut käyttöön Buildotsin.

Työmaakäyntien aikana suojakypärässä oleva kamera tallentaa kaikki yksityiskohdat sisätiloissa. Buildotsin ohjelmisto muodostaa kuvamateriaalista dynaamisen digitaalisen kaksosen, jota voi verrata BIM-rakennepiirustuksiin ja josta rakentaja saa täysin tarkan ja objektiivisen kuvan projektin edistymisestä.

– Edelläkävijänä NCC panostaa teknologian tuomiin hyötyihin rakentamisessa, ja onkin ollut hienoa pilotoida Buildotsin ratkaisua pääkaupunkiseudulla. Rakennuskohteiden samanaikainen seuranta voi joskus olla haasteellista. Olemme tarjonneet NCC:lle palvelun, josta seurata molempien kohteiden edistymistä yhdestä paikkaa. Tällä on ollut merkittävä vaikutus siihen, miten työmaita on johdettu, kertoo Buildotsin perustaja ja toimitusjohtaja Roy Danon.

Rakentaja voi asettaa realistisia tavoitteita projektin edistymiselle ja seurata toteutumista reaaliajassa, toisin kuin silloin, kun seurantaa tehdään manuaalisesti. Lisäksi hyötynä on se, että tiedot tallentuvat yhteen ja samaan paikkaan.

– Palvelun avulla saimme läpinäkyvän ja luotettavan tilannekuvan projektin etenemisestä. Samalla Buildots tukee NCC:n digitalisaatiostrategiaa, jossa etsimme täysin uusia tapoja tehdä töitä rakennuskohteissamme, kertoo NCC:n strategiajohtaja Jari Valo.

NCC:n työmaainsinööri Aino Salmi kertoo: – Buildotsin käyttäminen säästi aikaa viikoittaisten työmaaseurantojen tekemisessä, ja saimme yksityiskohtaisempaa ja tarkempaa tietoa verrattuna aiempaan tiedonkeruutapaan. Lisäksi olemme saaneet hyödyllistä tietoa tilanteista, joissa jokin vaihe oli toteutettu eri lailla kuin suunnitelmissamme.

– Olemme voineet Buildotsin ansiosta kohdistaa säästetyn ajan muun muassa turvallisuusasioihin ja laadunvarmistukseen. Buildotsin kaltaisten teknologioiden yleistyminen rakennusteollisuudessa tulee muuttamaan sen, miten työnjohto lähestyy rakennusprosessia. Saadaan enemmän aikaan lyhyemmässä ajassa, kertoo NCC:n Digital Engineer Nithesh Frei Nadarajah lopuksi.

Buildotsin ja NCC:n yhteistyö jatkuu tänä vuonna myös uusissa projekteissa.

Buildotsin pääkonttorit sijaitsevat Tel Avivissa ja Lontoossa.