Kuva: Arno de la Chapelle.

NCC on valittu Myyrmäen kirkon korjauksen urakoitsijaksi

NCC toteuttaa Myyrmäen kirkon peruskorjauksen. Urakoitsijan valitsi Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan 14.12.2022. Tarjouskilpailuun osallistui neljä tarjoajaa.

Valinnan perusteina olivat sekä hinta että laatu. Molempien osuus ratkaisussa oli 50 prosenttia. Tarjousten laatua arvioitiin sekä tarjoajien aiemmin tekemien töiden referensseillä että hankkeeseen kiinnitettävien ammattilaisten kokemuksella ja osaamisella.

Hanke toteutetaan projektinjohtourakkana. Projektinjohtourakoitsija johtaa hanketta läheisessä yhteistyössä tilaajan kanssa siten, että hankinnat, suunnittelu ja rakentaminen limitetään ajallisesti jakamalla rakennustyö erilaisiin paketteihin. NCC vastaa rakennustyöstä ja työmaan johtovelvollisuuksista. Sopimus tehdään tammikuussa 2023. Tavoitteena on saada kirkko uudelleen käyttöön alkuvuonna 2024.

Myyrmäen kirkko on ollut suljettuna sisäilmaongelmien vuoksi vuodesta 2019. Kirkko on valmistunut 1984 ja sen on suunnitellut akateemikko Juha Leiviskä.