NCC on sairaalarakentamisen digitalisaation kärjessä

Lokakuun lopussa pidettyyn Hospital BIM Open -videokonferenssiin kokoontui asiantuntijoita kaikkialta maailmasta keskustelemaan sairaalarakentamisen digitalisaatiosta. Osallistujien joukossa kokemuksiaan oli jakamassa myös Pohjoismaiden johtava sairaalarakentaja NCC.

Digitaalisista työkaluista ja malleista on suurta hyötyä vaativissa hankkeissa kuten esimerkiksi sairaalarakentamisessa. Niiden avulla voidaan varmistaa, että kaikilla projektin osapuolilla on viimeisimmät tiedot käytössään hankkeen koko elinkaaren ajan suunnitteluvaiheesta rakentamiseen ja edelleen aina valmiin kohteen luovuttamiseen saakka.

Myös tiedon standardisointi on tärkeää, kun työskennellään digitaalisilla työkaluilla ja malleilla, joista NCC käyttää nimitystä VDC (Virtual Design and Construction). Tämä tarkoittaa, että malleja rakennettaessa on käytettävä yhteistä kieltä ja vakioituja nimikkeitä. NCC:n tekninen asiantuntija Lavinius Arva käytti konferenssissa painokkaan puheenvuoron, jossa hän totesi seuraavaa:

- Koko ala – ja erityisesti NCC – on tehnyt paljon määrätietoista työtä rakennusprosessien digitalisoimiseksi ja tehostamiseksi. Kehitystyötä voidaan kuitenkin tästedes jatkaa vasta kun datan muodostamista ja nimeämistä koskevat säännöt ja standardit on yhdenmukaistettu. Tämä on äärimmäisen tärkeää, ja me toivommekin voivamme tehdä yhteistyötä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. Alan jatkokehitys riippuu ennen kaikkea standardisoinnista.

Lavinius Arva jatkaa:

- VDC ja standardisointi helpottavat hankkeen katselmoimista ja laadunvarmistusta, sillä niiden avulla voimme toteuttaa ennalta asettamamme tarkastus- ja katselmointitoimet. Vakioitu tieto, joka perustuu eurooppalaiseen standardiin meidän tapauksessamme, mahdollistaa myös sen, että kaikki muutkin hankkeen osapuolet, esimerkiksi toimittajat, konsultit ja tilaajat, pystyvät helpommin hyödyntämään ja ymmärtämään tietoa. Voimme jatkossa jopa toimittaa saman tiedon standardin mukaisessa muodossa luovutusvalmiina.

NCC rakentaa parhaillaan Oulun yliopistollisen sairaalan ensimmäisen vaiheen A-rakennusta. NCC:n projektijohtaja Pekka Jokela kertoi konferenssissa hankkeesta saaduista kokemuksista:

- Hyödynnämme VDC:tä laajalti työkohteissamme; se mahdollistaa suunnittelu- ja rakennustiimiemme yhteistyön ja keskinäisen tiedonkulun. NCC:llä kaikki käyttävät VDC:tä, minkä ansiosta kaikilla on aina viimeisin tieto saatavilla, aina suunnittelijoista mittamiehiin saakka. Työskentelystä tulee tehokasta, kun voi olla varma siitä, että omalla tabletilla tai puhelimen näytöllä on viimeisimmät piirustukset, hän sanoo.

Konferenssissa puhuttiin myös siitä, miten virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää sairaalarakennuskokemuksen visualisoimiseksi suunnitteluvaiheessa, ennen kohteen rakentamista:

- Virtuaalitodellisuuden avulla voimme varmistaa, että ne laatuvaatimukset, joiden mukaan kohde rakennetaan, tulevat täytetyiksi myös todellisuudessa. Virtuaalitodellisuus auttaa tunnistamaan suunnittelutietojen puutteita. Virtuaalitodellisuus yhdessä kaikkien muiden digitaalisten prosessien ja työkalujen kanssa muodostaa katkeamattoman tiedonkulun projektissa, jossa katselemme ja hyödynnämme aina yhtä ja samaa tietoa. Nämä ovat digitalisaation suurimmat hyödyt sairaalarakentamisessa, mutta myös muunlaisissa hankkeissa, sanoo NCC:n VDC-asiantuntija Gustav Olsson.