NCC:n työpäällikkö Marko Laakio Vantaan Kartanonkoskella.

NCC korjaa Vantaan kiinteistöjä puitesopimuksella

NCC on korjannut ja parantanut Vantaan kaupungin kiinteistöjä jo yhdeksän vuoden ajan. Kuluvan vuoden alkukesästä alkoi kolmas sopimuskausi. Eniten korjausrakentamista tehdään Vantaan päiväkodeissa ja kouluissa, mutta myös toimitiloissa ja urheilukiinteistöissä.

NCC:n korjaus- ja elinkaaripalvelut -yksikön puitesopimus on tehty kahdeksi vuodeksi + optiovuosi Vantaan kaupungin Tilakeskuksen ja VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa. Takana on jo kaksi perättäistä sopimuskautta. Tilakeskus ja VTK tilaavat korjaustyöt NCC:ltä puitesopimuksen mukaisesti erillisinä töinä sopimuskauden aikana.  

– Meillä on Vantaalla paljon tehtävää, mutta rajalliset resurssit. NCC tuo meille merkittävän toimijan resurssit, osaamista ja yhteistyöverkoston. Pitkäaikaisella kumppanuudella on saatu luotettava ja asiantunteva yhteistyö, jonka avulla saamme yhdessä enemmän hyvää aikaan. Puitesopimuksen toimintatapa tuottaa meille tehokkuutta ja nopeutta. NCC on oppinut ymmärtämään meitä hyvin ja pystyy kokemuksen tuomalla tiedolla vastaamaan Vantaan tarpeisiin, sanoo kunnossapitopäällikkö Jussi Sojakka Vantaan Tilakeskuksesta.

NCC on ylläpitänyt Vantaan projekteissa hyvää peruslaatua: sovitut aikataulut ovat pitäneet, rakentamisen laatu on ollut hyvää ja kustannukset ovat pysyneet kurissa.

– Projektin toiminnan laatu on myös tällaisessa pitkäaikaisessa yhteistyössä asiakaslähtöistä ja käyttäjien kannalta onnistunutta ja mielekästä. NCC:n projektihenkilöstö osaa huomioida, miten käyttäjien kanssa toiminta sujuu. Saamme toiminnasta positiivisia käyttäjäkokemuksia, Sojakka kertoo.

NCC:n yksikönjohtaja Jukka Mäkitalo tähtää sopimuksessa jatkuvuuteen ja toiminnan kehittämiseen:

– Hankkeita on toteutettu vuosittain kymmenittäin. Se osoittaa, että jotain on tehty myös oikein. Haluamme myös jatkuvasti kehittää toimintaamme niin, että voimme yhä paremmin vastata muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin joustavasti sekä tehokkaasti, Mäkitalo toteaa.

Pitkää ikää Vantaan kiinteistöille

NCC:n työpäällikkö Marko Laakio on toiminut Vantaan asiakkaiden kanssa kaikilla sopimuskausilla vastaavan työnjohtajan tai työpäällikön tehtävissä.

– Teemme Vantaalla paljon korjaustöitä esimerkiksi päiväkoteihin, kouluihin ja urheilukiinteistöihin. Joihinkin paikkoihin mennään jo uudestaan tekemään esimerkiksi talotekniikkaa, kun aiemmin on tehty vain pintaremonttia. Kaupungilla on kova paine esimerkiksi juuri päiväkotien nykyaikaistamiseen, Laakio kertoo.

Paine päiväkotien korjaamiseen on suuri, kun uusia ei voida nykytarvetta vastaavaa määrää rakentaa.

– Päiväkoteja tehdään joka vuosi. Kun aloitimme yhdeksän vuotta sitten, meiltä tilattiin paljon pienempiä korjaustöitä kuin nyt. Usein nykyaikaistetaan esimeriksi ilmanvaihto, mikä tarkoittaa tiivistysten ja iv-koneiden uusimista. Päiväkotien mitoitukset ovat nykyisin aivan eri ihmismäärälle kuin niiden rakentamisvaiheessa.

Myös päiväkotien tilatarpeet ovat vuosien kuluessa muuttuneet. Nyt on paljon lapsia pienemmissä tiloissa ja samalla tilojen vaatimustaso on kasvanut. Harvassa paikassa päiväunia nukutaan enää lattialla.

– Tilaa on aina liian vähän ja maailman muuttuessa nopeasti näyttää siltä, että usein se, mitä tehtiin viisi vuotta sitten, on jo vanhentunutta.

Miten puitesopimus käytännössä toimii?

Pääasiassa puitesopimuksen työt ovat kokonaisvastuu-urakoita (KVR), joissa NCC suunnittelee alihankkijoidensa kanssa kohteiden korjaukset. Osa hankkeista voidaan toteuttaa myös tilaajan suunnitelmilla.

NCC:n toiminta hankkeessa käynnistyy tilaajan laatimasta ja kaupungin päätöksenteossa hyväksytystä hankesuunnitelmasta.  

Asiakas kertoo meille tarpeen, kaupungin nykyvaatimukset ja NCC tekee sen pohjalta rakennustapaselostuksen ja kustannusarvion yhdessä tilaajan kanssa ja toteuttaa sen.

– Kaupunki saa NCC:ltä työvoimaa ja asiantuntijuutta, mikä mahdollistaa sen, että Vantaan kaupunki voi hyödyntää organisaatiotaan tehokkaasti. Me vastaamme tietysti myös siitä, että kaupungin budjetti pitää. Työt ovat tavoite- ja kattohintaisia, Marko Laakio sanoo.

Tärkeintä on se, että NCC pidentää korjauksilla kiinteistöjen elinkaarta. Myös yksi NCC:lle itsestään selvä asia herättää Vantaalla tyytyväisyyttä:

– Se, että meillä osataan toimia hankkeen eri osapuolten kanssa yhdessä, on tärkeää. Keskustelemme rakentavasti loppuasiakkaan kanssa ja yritämme olla häiritsemättä tärkeinä aikoina. Sellaiset asiat ovat merkityksellisiä seikkoja, eivätkä alalla ilmeisesti aina itsestäänselvyyksiä, Laakio toteaa.