NCC korjaa Vantaalla Leppäkorven vanhan puukoulun

NCC on aloittanut arviolta vuonna 1904 valmistuneen hirsirakenteisen puukoulun korjaamisen Vantaan kaupungin tilakeskukselle. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja se on vanhimpia alkuperäiskäytössä toimivia koulurakennuksia Vantaalla.

Puukoulu sijaitsee Korson Metsolassa Leppäkorven koulun uudempien rakennusten kanssa samassa pihapiirissä. Vanhaa rakennusta on tarkoitus korjauksen jälkeenkin hyödyntää opetustilana. Korjaustyöt valmistuvat loppusyksystä 2024.

– Työmaa-alueen aitaaminen ja työmaaliikenteen järjestelyt ovat merkittävä osa työmaasuunnittelua, jotta saamme ylläpidettyä turvallisen ympäristön koululaisille, NCC:n vastaava työnjohtaja Jani Pohjalainen sanoo.

Leppäkorven vanhan puukoulun laajennusosa on rakennettu vuonna 1925 ja kaksikerroksisen rakennuksen kokonaisala on yhteensä noin 570 m2. Rakennus on toiminut Korson kansakouluna vuoteen 1955 asti ja ollut koulun käytössä myös sen jälkeen.

Korjaustyössä puukoulun vanhat julkisivut kunnostetaan ja korjataan kaikki talon sisäpuoliset osat. Alkuperäiset ikkunat ja ovet irrotetaan, kuljetetaan muualle entisöitäväksi ja asennetaan korjattuina takaisin. Rakennuksen vanha talotekniikka uusitaan ja piha kunnostetaan.

– Olemme aloittaneet rakennuksessa purkutyöt, jota tehdään hirsirungolle asti.  Kaikki pintamateriaalit ja talotekniikka-asennukset uusitaan. Vanhat, säilytettävät puuosat, kuten listat ja portaikot säilytetään ja korjataan tai korvataan uusilla vastaavilla, riippuen niiden kunnosta, Pohjalainen kertoo.

Rakennus on Museoviraston suojelema, joten korjaustyöt ja suojaukset tehdään Museoviraston ohjeiden mukaisesti. Hankkeen arkkitehti on Saatsi Arkkitehdit, joka on perehtynyt korjaussuunnitteluun.

– Olemme etsineet tähän työhön myös hirsikunnostukseen ja perinnerakentamiseen perehtyneitä urakoitsijoita. Täysin pitäviä rakennekuvia ei näin vanhasta rakennuksesta ole, joten pintamateriaalien purun jälkeen näemme, mitä alta paljastuu. Näin ollen töiden laajuutta ei voida vielä tässä alkuvaiheessa kovin tarkkaan tietää, Pohjalainen toteaa.

Leppäkorven koulun työmaalla työmaainsinööri Ville Pitkänen, työnjohtaja Klaara Raatikainen ja vastaava työnjohtaja Jani Pohjalainen.