NCC-konsernille uusi monimuotoisuuspolitiikka

Monimuotoisuus tuottaa parempia tuloksia ja on liiketoiminnalle hyvä ratkaisu. Tähän ajatukseen perustuen NCC on uusinut konsernitason monimuotoisuuspolitiikkansa. Monimuotoiset tiimit tekevät työympäristöstä dynaamisemman.

NCC:n monimuotoisuuspolitiikka (Diversity Policy) perustuu NCC:n arvoihin, eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin ja syrjinnän vastaiseen työhön. Monimuotoisuuspolitiikka asettaa NCC:lle tavoitetason edistää monimuotoisuutta eri puolilla organisaatiota. Tämä on välttämätöntä, jotta NCC voi toimia visionsa mukaisesti: haluamme uudistaa toimialaamme tarjoamalla ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

– Tiedämme, että monimuotoisuus johtaa dynaamisempaan ja luovempaan työskentelykulttuuriin, joka puolestaan lisää ajan mittaan työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta, NCC-konsernin henkilöstöjohtaja Jacob Blom toteaa. – Luovuus on elinehto, jotta voimme tuottaa asiakkaillemme entistä parempia ratkaisuja ja olla kiinnostava työnantaja työmarkkinoilla.

Uusittu monimuotoisuuspolitiikka koskee kaikkia NCC:n toimintoja. Jokapäiväinen työympäristömme tukee kulttuurillista monimuotoisuutta. Koko henkilöstöllä on yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta, iästä, vammasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta.

Politiikassa määritellään tavoitteet, joilla sukupuolten välisen tasa-arvon, iän ja etnisen taustan välinen tasapaino voidaan toteuttaa. Tavoitteiden seurannassa noudatetaan viiden vuoden aikaväliä eli ne tulee saavuttaa NCC:n käynnissä olevan strategiakauden loppuun mennessä. Vuoden 2016 aikana tavoiteasetantaa tarkennetaan kaikilla liiketoiminta-alueilla.