NCC julkaisee päivitetyt kestävän kehityksen tavoitteet

NCC julkaisi päivitetyt kestävän kehityksen tavoitteet sijoittajille suunnatun Capital Markets Meeting -tapahtuman yhteydessä 18. marraskuuta. Vuoden 2021 alusta voimaan tulevat päivitetyt tavoitteet keskittyvät ilmastoon, energian käyttöön sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Kestävä kehitys on keskeinen osa rakennusprosessia. Panostamme sen ymmärtämiseen, mitä asiakkaamme ja sidosryhmämme haluavat ja tarvitsevat meiltä kaikilla rakentamisen osa-alueilla - mukaan lukien kestävät ratkaisut. Minimoimme työmme kielteiset vaikutukset ja riskit ja maksimoimme positiiviset vaikutukset kestävän kehityksen näkökulmasta. Samalla etsimme kilpailuetuja ja luomme perustaa erilaistumiselle kilpailijoistamme.

Ulkoiset tavoitteemme ovat asetettu niin, että ne ovat merkityksellisiä yrityksen sidosryhmille ja ohjaavat päätöksiä ja prioriteetteja yrityksessä. Ulkoiset tavoitteet on rajoitettu kahteen priorisoituun alueeseen NCC:n kestävän kehityksen viitekehyksessä: työterveys ja -turvallisuus sekä ilmasto ja energia. Muita kestävän kehityksen viitekehykseen kuuluvia osa-alueita seurataan konsernin sisäisillä tavoitteilla ja tulosindikaattoreilla.

Päivitetyt kestävän kehityksen tavoitteet

Ilmasto ja energia

NCC:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali.

  • Seuraava tavoitteemme on 60%: n hiilidioksidipäästöjen vähennys (Scope 1 ja 2) MSEK-liikevaihtoa kohti 2030 mennessä (lähtötaso 2015)

Scope 1 - Kaikki organisaation toiminnasta aiheutuvat suorat päästöt, mukaan lukien urakoitsijoiden toiminta. Sisältää polttoaineen ja energian käytön työmailla, esim. kaasulämmittimet, työkoneiden käyttö ja lämpöhukka.

Scope 2 - Organisaation ostaman ja käyttämän sähkön välilliset päästöt. Päästöt syntyvät organisaation käyttämän energian tuotannon aikana.

  • 50%: n vähennys scope 3:een kuuluvien tuotteiden hiilidioksidipäästötonnista vuoteen 2030 mennessä. Scope 3:ssa aloitamme neljästä suurimmasta NCC:n käyttämästä rakennusmateriaalista: betoni, teräs, asfaltti ja kuljetus. Tavoitetta laajennetaan ajan edetessä, kun saamme lisää tietoa ja kokemusta näiden päästöjen hallinnasta.

Scope 3 - Kaikki muut organisaation toiminnan välilliset päästöt, jotka syntyvät lähteistä, joita ne eivät omista tai hallitse, esimerkiksi: liikematkoihin, hankintoihin, jätteisiin ja veteen liittyvät päästöt.

Työterveys ja -turvallisuus

Turvallisuustasoa arvioitaessa yksi tärkeimmistä seurattavista mittareista on poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus.

  • LTIF4 taajuus 3,0 vuonna 2022

Poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus, LTIF – kaikki työntekijän työssä tulleet vammat, jotka estävät häntä suorittamasta työtä vähintään neljä päivää/työvuoroa miljoona työtuntia kohti.

Vuoden 2020 kestävän kehityksen tavoitteiden tulokset esitetään vuosikertomuksessa 2020.

Helene Samuelsson

Head of Sustainability Communication , NCC Group