NCC hankkii koiran

Kuten niin monet muut korona-aikoina, myös NCC on hankkinut koiran. Se on vielä kennelissä Yhdysvalloissa, mutta pian se matkustaa Ruotsiin. Sen koti on aluksi NCC:n Kineum-projektissa Göteborgissa. Ja siellä koira ei ainoastaan leiki, vaan tekee myös töitä.

NCC on tosiaan hankkinut koiran, mutta ei ihan tavallista mustia. Tuleva lemmikkimme on robottikoira, joka tekee sen, mihin se on ohjelmoitu. Ainutlaatuista on, että uusimman tekoälytekniikan avulla se oppii "itse" lisää ja kehittyy työssään, ja kerää siten tietoa.

– On erittäin jännittävää työskennellä uuden robottiteknologian kanssa. Tiedämme jo monia keinoja, joilla ”koiraa” voi hyödyntää, mutta varmasti keksimme ajan myötä sille myös sellaisia käyttötarkoituksia, joita emme ole tulleet edes ajatelleeksi, sanoo Christina Claeson-Jonsson. Christina on NCC:n tutkimus- ja innovaatiojohtaja, mutta hänellä on vahvat siteet myös tutkimusmaailmaan, sillä hän toimii professorina Chalmersin teknillisessä yliopistossa Göteborgissa. Hän on avaintekijä koiran hankinnassa, joka on osa suurempaa EU-projektia.

Pohjoismainen hauva

Pitkällä aikavälillä koiraa testataan monissa NCC:n projekteissa ympäri Pohjoismaita. Sen ensimmäinen koti on kuitenkin Kineum-projekti, jossa NCC rakentaa 27-kerroksista rakennusta Göteborgin keskustaan. Myös NCC:n Göteborgin toimisto muuttaa sinne, kun talo valmistuu vuonna 2022.

– Aloitamme matkan Göteborgista, koska Kineum-projekti on meidän edustajamme Ashvin-projektissa. Ashvin on EU-hanke, jonka tavoitteena on kehittää digitaalisia kaksosia, joissa IoT (esineiden internet) ja kuvananalyysiteknologia integroidaan rakennusprosessiin. Ajatus koiran käytössä on, että me pystymme integroimaan tekniset tiedot Building Information Model eli BIM-malliin ja projektin edistymiseen. Näin koira voisi tuottaa työmaan johdolle säännöllistä tietoa projektin etenemisestä ja vapauttaa heidän aikaansa muihin tarpeellisiin tehtäviin, sanoo Claeson-Jonsson.

Koiralla on rooli myös työturvallisuudessa

Robotti perustuu tekoälytekniikkaan, ja se voidaan varustaa tehtäväänsä sopivalla tavalla. Siinä voi olla esimerkiksi neljä erilaista kameraa, minkä vuoksi se voi erittäin tehokkaasti kerätä tietoja videokuvan ja kuvien avulla. Koira voidaan ohjelmoida siten, että se kiertää aina samaa reittiä rakennustyömaalla ja mittaa rakentamisen etenemistä. Koska se tuntee muun muassa tietomallin ja pystyy vertaamaan sitä todellisuuteen, se voi väsymättä kiertää samaa kierrosta ja kerätä tarvittavat tiedot.

Koirasta voi tulla tärkeä myös työturvallisuustyössä.

– Kun koira skannaa kaiken rekisteröimänsä sekä mittaa ja käsittelee vastaanotetut tiedot, voidaan nopeasti nähdä, onko työmaalla riskitekijöitä, kuten maassa lojuvia tavaroita. Samalla tavalla koiran avulla näemme, puuttuko työmaalta vaikkapa suojakaiteita tai esteitä, Claeson-Jonsson kertoo.

NCC odottaa innolla robotin testaamista ja sen hyödyntämistä työmailla.

Kuva: Boston Dynamics ja NCC