NCC hakee kaavamuutosta Leppävaaran OOPSin myöhäisimpiin vaiheisiin

NCC on hakenut kaavamuutosta Espoon kaupungilta toimitilojen rakentamiseksi Hatsinanpuiston alueelle Leppävaarassa.

Asemakaavan muutos mahdollistaa toimistojen, hotellin ja päivittäistavarakaupan sijoittamisen radan ja Perkkaantien välille. Tällä hetkellä alue on kaavoitettu liikerakennusten korttelialueeksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto ovat olleet tänä kesänä nähtävillä. Kaava etenee ehdotusvaiheeseen arviolta keväällä 2024.

NCC suunnittelee aiemmin valmistuneiden OOPSin toimistorakennusten ja pysäköintitalon viereen vaiheittain viittä toimistotaloa ja hotellia.  

– Kaavamuutoksen myötä entinen liikerakennusten kokonaisuus avautuu kaupunkilaisille avoimeksi bulevardiksi. Katutasoihin ja hotellirakennukseen sijoitetaan työpaikka-alueille tärkeitä palveluita, kuten päivittäistavarakauppaa, ravintoloita ja liikuntatiloja, projektipäällikkö Markus Pahikkala NCC:ltä kertoo. 

OOPS - Oasis of Professionals.