Muutosneuvottelut NCC Buildingissa

NCC Buildingissa on käyty muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on ollut sopeuttaa henkilöstön määrä työ- ja tilauskantaan.

Neuvottelut on saatu päätökseen 3.1.2024 ja työnantajan päätös on annettu 9.1.2024. Neuvottelut johtavat yhteensä korkeintaan 50 henkilön irtisanomiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan lomauttamiseen. Lisäksi tarkastellaan määräaikaisten 2–8 viikon lomautusten tarvetta vuoden 2024 aikana.

NCC Buildingin koko henkilöstömäärä Suomessa on 800 henkilöä.