Monimuotoisuus toteutuu Ohkolan kiviainesalueella

NCC:n kiviainesalueella Mäntsälän Ohkolassa on tänä keväänä bongattu Mäntsälän Luonnonsuojeluyhdistyksen bongauksissa tammimittareita, hemppoja ja tiklejä. Monimuotoisuuden eteen tehty työ tuottaa siis tulosta.

Kaikki nämä lajit on nähty Ohkolan kiviainesalueelle on perustetulla Kiuru-alueella, jonka tarkoituksena on lisätä luonnon monimuotoisuutta suunnitellusti läheisessä yhteistyössä Mäntsälän Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.

Tammimittari (Biston stratarius) lentää öisin ja yleisesti sen kotina on tammimetsikkö, mutta yksittäisiä perhosia voi tavata myös muualla.

Lisäksi luonnon monimuotoisuutta edistävältä Kiuru-alueelta Ohkolasta on löytynyt tänäkin vuonna peippojen heimoon kuuluvat hempot ja tiklit. Molemmat kannat ovat elinvoimaisia Suomessa. Tiklit syövät Kiuru-alueelta löytyviä rikkakasvin siemeniä, varsinkin takiaisten ja karhiaisten siemenet maistuvat tiklille.