Kauniaisten keskustahanke etenee

NCC jatkaa asuntojen suunnittelua Kauniaisten keskusta-alueelle.

Kauniaisten kaupunki on neuvotellut yhdessä Kauniaisten konttoritaloa hallinnoivan NCC Rakennus Oy:n kanssa, jotta keskustan viimeinen rakentamatta oleva tontti voidaan vihdoin saattaa keskustan kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti valmiiksi. Samanaikaisesti kaupunki on neuvotellut Kauppakeskus Granin omistavan VVT Kiinteistösijoitus Oy:n kanssa liikerakennusoikeuden toteutusratkaisusta. Yhdyskuntalautakunta ja kaupunginhallitus päättävät viikolla 34 hankkeesta laadittujen esisopimusten hyväksymisestä.

Tarkemmat tiedot asiasta ilmenevät kaupungin kotisivuilla perjantaina 14.8.2015 julkaistuista esityslistoista.

Neuvottelujen lähtökohtana on ollut alueen asemakaavan tavoitteen toteutuminen: elinvoimainen keskusta, jossa on asuntoja, palveluita ja viihtyisä torialue.

- Kauniaisten keskustahanke on ollut vireillä usean vuoden ajan. Olemme etsineet aktiivisesti yhdessä Kauniaisten kaupungin kanssa ratkaisua, jolla keskustahanke saataisiin liikkeelle. Yhteistyö Kauniaisten kaupungin kanssa on sujunut hyvin ja on hienoa, että olemme löytäneet yhdessä toimivan ratkaisun keskustan loppuunsaattamiseksi. Jatkamme nyt asuntojen suunnittelua ja toivomme uusien NCC Tähtikotien herättävän kiinnostusta yhtä paljon kuin Kauniaisten keskustan aiemmin valmistuneet Tähtikodit ovat herättäneet, NCC Asumisen yksikön johtaja Jyri Raunio toteaa.

Alueen suunnittelu etenee välittömästi, mikäli hankkeen edellyttämä poikkeamispäätös myönnetään. Rakentaminen on mahdollista käynnistyä keväällä 2016, mikäli asuntojen kysyntä Kauniaisissa jatkuu vahvana ja lupaprosessit sekä toteutussuunnittelut etenevät myötätuulessa.