Kansainväliset asiantuntijat vaikuttuivat tietomallin hyödyntämisestä Järvenpäässä

Euroopan merkittävimpien rakennusyritysten muodostaman yhteistyöverkoston Encorden edustajia tutustui NCC:n rakentamaan Järvenpään Uuden Sosiaali- ja Terveyskeskuksen eli JUSTin työmaahan huhtikuun lopulla.

Mukana oli useiden johtavien eurooppalaisten toimijoiden edustajia. Vieraita kiinnosti erityisesti muuntojoustavuus ja avoimen rakentamisen periaatteet.

Vieraana olleet asiantuntijat olivat todella yllättyneitä siitä, että rakennustyömaalla on sellainen 3D-järjestelmä, joka mahdollistaa tuleville käyttäjille virtuaaliset kierrot uudessa talossa. Hankkeen tilaaja, Koy Järvenpään Terveystalo, on aktiivinen tällä rintamalla ja edellyttänyt suunnittelijoita ja rakentajia käyttämään 3D-ympäristöä ja mallihuoneita käyttäjälähtöisen suunnittelun ja rakentamisen ohjauksessa. Mallihuoneiden monipuolinen hyödyntäminen laajuudessa näyttäisi olevan eurooppalaisessakin vertailussa poikkeuksellista.

Taustatietoa JUSTista

Rakennuttajana ja tilaajana toimii kiinteistö oy Järvenpään Terveystalo ja projektinjohtajana Jari Toivo. Pääsuunnittelijana toimii Markus Aaltonen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja suunnittelusta vastaa Valo-yhteenliittymä jonka ovat muodostaneet Uki Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, Insinööritoimisto AX-LVI OY, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy. Rakentajana ja päätoteuttajana toimii NCC Rakennus Oy. Käyttäjäksi tiloihin tulee niiden valmistuttua Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut.