Hyvässä toimistossa on tilaa terveydelle

Menestymisen edellytys on löytää oikeanlaisia ihmisiä yritykseen ja saada heidät viihtymään. Miten henkilöstön saa myös tekemään huippusuorituksia?

Tukholman yliopiston sosiologian dosentti ja työelämän tutkija Susanna Toivanen on etsinyt vastausta näihin aiheisiin kolmen vuoden ajan NCC:n tutkimushankkeessa. Johtopäätökset hän esittelee teoksessaan Tulevaisuuden toimitilat. Susanna Toivasen mukaan tulevaisuuden työpaikka on dynaaminen käsite, jota on helpoin määritellä niiden haasteiden mukaan, jotka vaikuttavat tulevaisuuden kehitykseen.

– Terveellisellä työpaikalla on edullisia vaikutuksia sekä yksilöihin että toimintaan. Nykyään on olemassa hyvä tietopohja sille, mikä voidaan määrittää terveelliseksi työpaikaksi, kertoo Susanna Toivanen.

Sopiva työtahti, oikeudenmukaiset esimiehet, selkeät tavoitteet ja mahdollisuus kehittyä työssä ovat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden viihtyvyyteen ja suorituskykyyn työpaikalla. Terveys on läheisessä yhteydessä työntekijöiden luovuuteen ja tuottavuuteen, mikä tekee siitä merkittävän ilmaisimen yrityksen menestyksestä.

Terveellinen työympäristö käsittää luonnollisesti myös fyysisen ympäristön ja esimerkiksi sellaiset seikat, kuten valon, äänet, ilmanvaihdon ja sisustuksen. Kun psykososiaaliset ja fyysiset tarpeet tyydytetään, työntekijät voivat hyvin ja heidän suorituskykynsä on paras mahdollinen.

Monissa nykyisissä toimistoissa kuitenkin kärsitään liikkuvuuden ja luovuuden puutteesta. Nykyaikaiset toimistotilat ja työympäristöt tulee kehittää älykkäitä, sosiaalisia ja liikkuvaisia ihmisiä varten. Tilojen tulee olla sellaiset, että ne helpottavat keskittymistä siitä huolimatta, tehdäänkö työ itsenäisesti vai ryhmässä. Modernit toimitilat ovat yhtä lailla kohtaamispaikka kuin työpaikkakin. Oikeanlaisen toimiston valitseminen ja inspiroivan työympäristön luominen kuuluvat siis yrityksen tärkeimpiin strategisiin päätöksiin.

Kolme tekijää, jotka luovat inspiroivan työympäristön

  1. Toiminnallisuuden tukeminen
    Anna työntekijöiden asettaa itse omat toiminnalliset tavoitteensa ja niiden toteutus. Luo sitten edellytykset yhteiselle toiminnalle, kuntoiluhankkeille ja viestintätoimille osana yrityskulttuuria. Jotta mahdollisimman moni lähtisi mukaan toimintaan, sille on hyvä saada yritysjohdon tuki. Näin toiminta ja viestit saavat lisää painoarvoa.
  2. Sosiaalinen vuorovaikutus
    Yhteiset vapaaehtoisuuteen perustuvat hankkeet luovat sitoutumista. Yhteisön vahvuuksien hyödyntäminen esimerkiksi tekniikan, yhteistoiminnan ja hyvinvoinnin edelläkävijöiden avulla voi puolestaan innostaa ja aktivoida muita kollegoita. Eri tyyppiselle toiminnalle on hyvä varata toimistossa omat tilansa.
  3. Tila, joka motivoi
    Kaikkein parasta on, jos yritys itse voi varata toimistossa tilaa työntekijöiden terveydenhuoltoon ja tarjota esimerkiksi taukohuoneen tai kuntosalin työntekijöiden käyttöön. Jos tällaiseen ei ole mahdollisuuksia, on hyvä ajatus tehdä yhteistyötä samassa rakennuksessa toimivien liikuntayrittäjien kanssa.