Hyödynnä toimitiloja brändityössä

Värikkäät sohvat eivät riitä. Onnistuneen suunnittelutyön perustana on oltava yrityksen kulttuurin ja tavoitteiden syvällinen ymmärtämys. Silloin se myös vahvistaa brändiä.

Toimiston sijainti ja sisustus vaikuttavat yrityksen imagoon. Fiksut yritykset käyttävät näitä tekijöitä hyödyksi markkinoidessaan toimintaansa asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä nykyisille ja tuleville työntekijöille.

Toimitilat vaikuttavat yrityksen brändiin. Yhä useammat tarttuvat mahdollisuuteen hyödyntää toimistotilojen suunnittelua, sisustusta, sijaintia ja toimivuutta yrityksen brändityössä. Vastarakennetussa toimistossa useimpiin asioihin voi vaikuttaa. Kuitenkin myös vanhempia tiloja voidaan muokata siten, että ne vahvistavat brändiä. Pahimmassa tapauksessa huonosti suunniteltu ympäristö voi aiheuttaa toiminnalle suoranaista haittaa. Seinien sisäpuolella toteutettava yrityskulttuuri näkyy ulkopuolelta. Jo vastaanotossa vieras saa käsityksen siitä, mistä yrityksessä on kysymys.

Lukuisat tekijät vaikuttavat siihen, miten brändi koetaan, ja niistä moniin on vaikea itse vaikuttaa. Toimisto voidaan sen sijaan suunnitella, sisustaa ja värittää niin, että se tuo esiin yrityksen kulttuuria, arvoja ja tavoitteita. Google oli jo varhaisessa vaiheessa luokkansa paras ja otti nopeasti toimistot käyttöön maailmanlaajuisessa brändityössään. Vallilan teollisuusalue Helsingissä hyödyntää samaa ajatusta. Alueelle on mahdollista kehittää toimistotiloja kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin keskelle kaupunkia. Vanha ja uusi kohtaavat – ja mikä olisikaan luovempi ilmapiiri nykyaikaiselle yritykselle?

Ruotsalaisen kalustevalmistajan Kinnarpsin mukaan menestyksen avain on huomion kiinnittäminen yksittäisten sisustus- ja designvalintojen sijaan kokonaiskuvaan. Millaiset ovat yrityksen tavoitteet ja suunta? Millainen kulttuuri työpaikalla on?

Vinkkejä brändiä vahvistavan toimiston luomiseen

  1. Toimiston ulkopuoli tekee ensivaikutelman
    Vierailija saa ensivaikutelmansa itse rakennuksesta. Jännittävä arkkitehtuuri viestii innovaatiovoimaa ja suuret lasipinnat kertovat läpinäkyvyydestä. Tärkeimmässä asemassa on ehkä kutsuva ja esteetön sisäänkäynti tai jo kaukaa erottuvat kyltit.
  2. Vastaanotolla on tärkeä rooli
    Vastaanoton työntekijöillä on tärkeä tehtävä oikeanlaisen tunnelman luomisessa vieraille. Sama koskee tilojen fyysistä suunnittelua. Onko tarjolla istumapaikkoja, kahviautomaatti ja langaton internet? Vastaanoton tulee vahvistaa sitä kuvaa, joka yrityksestä halutaan antaa.
  3. Sisustus ja värit
    Sisustussuunnittelu on käyttökelpoinen työkalu, kun toimiston halutaan henkivän brändin ilmettä. Jos tilojen halutaan vaikuttavan lämpimiltä ja kutsuvilta, marmorilattia on väärä valinta. Kun hierarkioita halutaan hälventää, avotoimisto voi olla hyvä vaihtoehto. Päätökset on hyvä tehdä tarkan analyysin pohjalta, jotta pohjaratkaisussa tai huonekalujen valinnassa ei sorruta liian trendikkäisiin ratkaisuihin.