Entistä kestävämpi työpaikka

Kestävän kehityksen mukaan toteutetun toimiston ilmeisin etu on ympäristöystävällisyys. Mutta tiesitkö sitä, että kestävyys tuo myös kustannussäästöjä? Tuottavuus ja ympäristönäkökulma eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa, päin vastoin.

Kestävän kehityksen määritelmä on tärkeä käsitteen ymmärtämisen kannalta. Tulevaisuuden toimistoissa ajatuksena on täyttää tämänhetkiset tarpeet siten, että tulevien sukupolvien mahdollisuus tyydyttää omat tarpeensa ei vaarannu. Kysymys ei ole pelkästään ympäristöstä. Käsitteeseen kuuluu myös taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden ajatus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, miten ja mihin talo rakennetaan ja kuinka se toimii käytännössä. Hyviä esimerkkejä ovat matala energiankulutus ja nollatoleranssi ympäristöä ja terveyttä vahingoittaville aineille. Rakennusten tulee täyttää hygieniavaatimukset pitkällä aikavälillä, sillä ne suunnitellaan palvelemaan pitkälle tulevaisuuteen.

Yhä useammat yritykset haluavat toimia ympäristösertifioidussa toimistossa. Sekä ympäristö että yrityksen tuottavuus hyötyvät, sillä energiankustannuksista säästetään, brändi vahvistuu ja työntekijät pysyvät tyytyväisinä ja terveinä.

Konsultointiyritys Jones Lang LaSallen tutkimukset osoittavat, että ympäristösertifiointi lisää rakennuksen arvoa ja jopa helpottaa sen vuokraamista eteenpäin. Lisäksi sertifioitu rakennus käyttää vähemmän resursseja. Vähäinen energiankulutus merkitsee alhaisempia kustannuksia. Kun yritys muuttaa perinteisestä 1980-luvulla rakennetusta toimistotalosta vastavalmistuneeseen BREEAM-sertifioituun kiinteistöön, energiakustannukset voivat laskea 30–40 prosenttia. Jos yritys vuokraa kokonaisen kerroksen kauppa- ja toimistorakennuksesta Tukholman Torsplanilla, tämä voi tarkoittaa jopa 200 000 kruunun säästöä vuodessa.

Sertifiointi toteutetaan kansainvälisesti johtavan ympäristösertifiointijärjestelmän (BREEAM) avulla. Se mittaa monia ympäristön kannalta olennaisia seikkoja, kuten energiankulutusta (sekä määrää että tyyppiä), materiaalien käyttöä, jäteasioita, ekologista arvoa, vettä ja päästöjä.

Sertifioidussa rakennuksessa myös sisäilmasto on terveellinen. WorldGBC:n mukaan on yhä enemmän näyttöä siitä, että rakennusten ja sisäympäristöjen fyysiset ominaisuudet vaikuttavat työntekijöiden tuottavuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen. Ilmanvaihto ja lämpötila ovat kaksi tärkeää tekijää, jotka vaikuttavat työntekijöihin. Jos toimistossa on liian kuuma tai ilmanlaatu huono, työntekijöiden tuottavuus heikentyy. Koska sisäilmasto on yhteydessä tuottavuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin, se vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös yrityksen tulokseen.

Kolme faktaa ympäristösertifioinnista

  • Ympäristösertifiointi takaa rakennuksen energiatehokkuuden, mikä vähentää energiakustannuksia ja ympäristövaikutusta.
  • Ympäristösertifiointi vaikuttaa entistä terveellisempään sisäympäristöön, joka omalta osaltaan parantaa työntekijöiden terveyttä ja lisää tuottavuutta.
  • Toiminnan harjoittaminen sertifioidussa rakennuksessa vaikuttaa myönteisesti brändiin. Sillä on tärkeä symboliarvo asiakkaille, henkilökunnalle ja muille asianomaisille.