Diversiteetti ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat edellytys kilpailukyvyn parantamiselle

Tänään on kansainvälinen naistenpäivä. NCC haluaa parantaa kilpailukykyään ja rakentaa osallistavampaa yhteiskuntaa ja tässä työssä sukupuolten välinen tasa-arvo ja diversiteetti ovat avainasemassa. Jos osakkeenomistajat hyväksyvät annetun ehdotuksen huhtikuussa pidettävässä yhtiökokouksessa, viisi kahdeksasta hallituksen jäsenestä on naisia.

Vuonna 2017, keskimäärin neljä kymmenestä johtoryhmän jäsenestä NCC:llä oli naisia. Kuitenkin koko yrityksessä suuri enemmistö on edelleen miehiä (87 %).

“NCC:llä ollaan saavutettu hyvä tilanne tasa-arvoasioissa ylimmän johdon tasolla, mutta meillä on vielä pitkä matka diversiteetti- ja tasa-arvotavoitteiden saavuttamiseksi koko yrityksessä.”

- Christina Lindbäck