Asuntomessuhanke tarttuu rakentamisen ylikulutukseen

Maailman ylikulutuspäivänä - tänä vuonna 19.8. - kulutus ylitti vuoden uusiutuvien luonnonvarojen tuotannon ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvien kasvihuonekaasujen käsittelykyvyn. VAV ja NCC pyrkivät vähentämään kulutusta toteuttamalla vuoden 2015 asuntomessuille uudenlaisen luonnonvaratasapainoisen kerrostalon.

Tänään 19.8. on maailman ylikulutuspäivä, eli se ajankohta, jolloin globaali kulutus ylittää vuotuisen uusiutuvien luonnonvarojen tuotannon ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvien kasvihuonekaasujen käsittelykyvyn. Loppuvuoden ajan kulutus menee yli maapallon kantokyvyn. VAV ja NCC Rakennus Oy pyrkivät omalta osaltaan vähentämään kulutusta asuinrakentamisessa toteuttamalla vuoden 2015 asuntomessuille uudenlaisen luonnonvaratasapainoisen kerrostalon.

Rakennussektorilla on merkittävä osa luonnonvarojen ja energian kulutuksessa: rakentamisen ja talojen käytön osuus Suomen hiilijalanjäljestä on nyt noin 40 prosenttia. VAV:n ja NCC:n Opaaliksi nimetyssä kerrostalohankkeessa hiilijalanjälkeä ja luonnonvarojen kulutusta pienennetään kierrätys- ja uusiomateriaalien käytön ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen avulla.

Opaali-kerrostalon suunnittelussa ja rakentamisessa etsittiin keinoja vähentää rakennukseen sitoutuvia luonnonvaroja. Merkittävä osa rakennusvaiheen ympäristövaikutuksista sitoutuu rakennuksen runkoon, joten sitä keventämällä ja vaihtoehtoisia materiaaleja käyttämällä saadaan syntymään isoja säästöjä.

Opaali-kerrostalon julkisivussa hyödynnetään käsittelemätöntä puuta ja sen sisätiloissa kierrätyslasia. Talon ulkovarastojen rakentamiseen käytetään ympäristöystävällistä hamppubetonia. Kierrätysmateriaalien käytön lisäksi kulutusta pienennetään vähentämällä tarvittavan rakennusmateriaalin määrää. Opaali-talon sisällä olevien kantavien seinien määrä optimoidaan mahdollisimman pieneksi, ja muut väliseinät toteutetaan kevytrakenteisina. Lisäksi käytetään ympäristöä vähän kuormittavia betonituotteita. Kaiken kaikkiaan Opaalin hiilijalanjäljen arvioidaan olevan 20 prosenttia vastaavan kokoista normikerrostaloa pienempi.

Myös talon rakennustyömaalla panostetaan materiaalitehokkuuteen ja syntyvän jätteen tehokkaaseen kierrätykseen. EU:n jätedirektiiviin kirjatun velvoitteen mukaan vuoteen 2020 mennessä rakennus- ja purkujätteestä tulee kierrättää vähintään 70 prosenttia.

- Kierrätys- ja uusiomateriaalien käyttö on rakentamisen tulevaisuutta, toteaa VAV:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski. - Rakennusalan tulee kantaa oma kortensa kekoon kulutuksen vähentämisessä, ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittäminen on siksi meille erittäin tärkeää.

– Rakennustuoteteollisuus on avainasemassa, kun tavoitteena on korvata neitseelliset luonnonvarat kierrätysmateriaaleilla. Kierrätettyjen rakennusosien ongelma on saada ne täyttämään nykyiset vaatimukset, NCC:n ympäristöpäällikkö Laura Majoinen uskoo.

Luonnonvaratasapainoisen Opaali-talon rakennustyöt alkoivat helmikuussa 2014, ja sen arvioidaan valmistuvan toukokuussa 2015. Taloon pääsee tutustumaan Vantaan asuntomessuilla, jotka pidetään Kivistössä kesällä 2015.

Opaaliin valmistuu yhteensä 87 vuokra-asuntoa. Asunnot tulevat yleiseen hakuun lähempänä talon valmistumisajankohtaa, haun alkamisesta tiedotetaan erikseen VAV:n kotisivuilla.