Luotettava Kumppani -ohjelma

NCC velvoittaa urakoitsijansa ja heidän aliurakoitsijansa liittymään Luotettava Kumppani -ohjelmaan.

NCC Suomi Oy ja NCC Industry Oy edellyttävät kaikilta suomalaisilta ja virolaisilta urakoitsijoiltaan ja heidän aliurakoitsijoiltaan kuulumista Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan.

Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittyminen on urakoitsijoille helppo ja edullinen tapa osoittaa tilaajavastuuvelvoitteiden olevan kunnossa. Ohjelma noutaa urakoitsijan tilaajavastuulain mukaiset tiedot eri rekistereistä ja pitää tiedot ajan tasalla.

Luotettava kumppani -raportti sisältää seuraavat selvitykset:

  • selvitys ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin kuulumisesta
  • kaupparekisteriote
  • todistus verojen maksamisesta
  • todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta
  • todistus sovellettavasta työehtosopimuksesta
  • todistus voimassa olevasta tapaturmavakuutuksesta
  • liiketoimintakiellot
  • selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Suositeltavaa on liittää palveluun myös vapaaehtoinen lisätodistus toiminnan vastuuvakuutuksesta.

NCC Suomi Oy edellyttää aliurakoitsijoiltaan ja heidän aliurakoitsijoiltaan maksusuunnitelman tekemistä Verohallinnon kanssa yli 500 € veroveloista.

Luotettava Kumppani -ohjelmaan liitytään täyttämällä valtakirja vastuugroup.fi-verkkosivustolla.

Toimintamallin tarkoituksena on torjua harmaata taloutta ja edistää tervettä kilpailua. NCC haluaa varmistaa, että sen sopimuskumppanit ja heidän aliurakoitsijansa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.