Tavaran ja palvelun EU-osto

Tavaran EU-osto

Tavaroiden yhteisöhankinnalla tarkoitetaan irtaimen esineen omistusoikeuden vastikkeellista hankintaa, jos myyjä, ostaja tai joku muu heidän puolestaan kuljettaa esineen ostajalle EU-maasta toiseen. Yritys saa vähentää yhteisöhankinnasta suorittamansa veron, jos tavara on hankittu vähennyskelpoiseen tarkoitukseen. Kun myyjä laskuttaa NCC:tä tavaran EU-ostosta, myyjä merkitsee laskuunsa:

 • myyjän sijoitusmaan arvonlisäverotunnisteen
 • ostajan arvonlisäverotunnisteen
  • NCC Industry Oy: FI17655150
  • NCC Property Development Oy: FI17655193
  • NCC Suomi Oy: FI17655142
 • myynnin verottomuuden, joka voidaan ilmoittaa merkinnällä "ALV 0 % yhteisömyynti" tai "VAT 0 % Intra community supply"

Palvelun EU-osto

Palveluilla tarkoitetaan sellaisia liiketoiminnan muodossa myytäviä hyödykkeitä, jotka eivät ole tavaroita. Palvelun myynnistä tulee pääsääntöisesti suorittaa vero, joka maksetaan yleensä palvelun kulutusmaahan. Kulutusmaan määrittämisessä käytetään palvelun myyntimaasäännöksiä. Kun myyjä laskuttaa NCC Suomi Oy:tä palvelun EU-ostosta, myyjä merkitsee laskuunsa:

 • myyjän sijoittautumismaan arvonlisäverotunnisteen
 • ostajan arvonlisäverotunnisteen:
  • NCC Industry Oy: FI17655150
  • NCC Property Development Oy: FI17655193
  • NCC Suomi Oy: FI17655142
 • myynnin verottomuuden, joka voidaan ilmoittaa merkinnällä "ALV 0 % käännetty verovelvollisuus" tai "VAT 0 % Reverse charge" tai " VAT 0 % arvonlisäverodirektiivin vastaava säännös"