NCC-yhtiöiden nimet, laskutusosoitteet ja ALV-numerot

Merkitsemällä laskuusi täsmälliset ja oikeat tiedot helpotat ja nopeutat niiden hallintaa sekä varmistat maksun saamisen ajallaan. Yhdellä laskulla tulee olla vain yhden kustannuspaikan tai yhden projektin kustannuksia.

Virheelliseen osoitteeseen lähetetyt sekä tiedoiltaan puutteelliset laskut palautetaan lähettäjälle, jolloin emme voi vastata mahdollisista maksuviiveistä.

Tältä sivulta löydät NCC Suomi Oy:n, NCC Industry Oy:n, NCC Property Development Oy:n ja Nordic Road Services Oy:n laskutusohjeet.

NCC:n yleiset vaatimukset laskuille

Koskee laskutusta, josta ei erikseen ole muuta sovittu.

 • NCC:n normaali maksuehto on 30 päivää. Laskulla on oltava arvonlisäverolain mukaiset yleiset laskumerkinnät (www.vero.fi).
 • Arvonlisäverolain yleisten laskuvaatimusten lisäksi NCC:lle osoitetuissa laskuissa tulee olla yhtiökohtaiset vaaditut merkinnät. Ohjeet alla.
 • NCC ei salli laskujen myymistä kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi rahoitusyhtiölle (faktorointi), ilman että siitä on erikseen sovittu NCC:n kanssa.
 • Toimittajalla täytyy olla vaaditut rekisteröinnit kunnossa (esimerkiksi arvonlisäverorekisteröinti ja/tai ennakkoperintärekisteröinti) sekä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Laskutusohjeet NCC Suomi Oy

Liiketoiminta-alueet Building ja Infrastructure sekä Supporting Functions.

 • Y-tunnus: 1765514-2
 • Verkkolaskuosoite: 003717655142
 • Operaattori: CGI Suomi Oy
 • Välittäjän OVT-tunnus: 003703575029
 • Paperilaskut: NCC Suomi Oy, PL 524, 00021 Laskutus

Laskuissa tulee olla seuraavat tiedot

 • Projektille (työnumerolle) kohdistuvaan laskuun on ensimmäiselle sivulle merkittävä tunnistetiedoksi sekä työnumero että tilausnumero muodossa: työnumero/tilausnumero.
 • Kustannuspaikalle kohdistuvaan laskuun on merkittävä kahdeksannumeroinen kustannuspaikan numero.
 • Yhdellä laskulla voi laskuttaa vain yhtä tilausta.

Laskutusohjeet NCC Industry Oy

Asfaltti ja kiviaines.

 • Y-tunnus: 1765515-0
 • Verkkolaskuosoite: 003717655150
 • Operaattori: CGI Suomi Oy
 • Välittäjän OVT-tunnus: 003703575029
 • Paperilaskut: NCC Industry Oy, PL 524, 00021 Laskutus
 • Sähköpostitse (koskee ainoastaan NCC Industry Oy:lle osoitettuja laskuja): fiinvoice@ncc.fi. Merkitse aihekenttään ”NCC Industry Oy".
  • Sähköposti voi sisältää useampia pdf-tiedostoja edellyttäen, että jokainen pdf-tiedosto sisältää laskun kokonaan.
  • Sähköpostit vastaanotetaan automaattisesti, eikä sähköpostin tekstiä lueta. Jotta laskut eivät palaudu takaisin lähettäjälle, on kaikki laskulle kuuluvat tiedot, kuten projektinumero ja muut tärkeät tiedot oltava laskun ensimmäisellä sivulla sisältövaatimusten mukaisesti, ei sähköpostitekstissä.

Laskuissa tulee olla seuraavat tiedot

 • Tilauksellamme on mainittu projektin/tulosyksikön numero sekä mahdollisesti resurssitili- ja/tai työnumero. Ne on mainittava laskulla asiakkaan viitteenä muodossa: "Projekti/Tulosyksikkö-Resurssitili–Työnumero" (esimerkki: 63001234–41830–10001).
 • Projekti/Tulosyksikkö (6300xxxx- tai 36xxxxx-alkuinen) on aina pakollinen tieto. Työnumero on pakollinen tieto projektinumeron yhteydessä. Mikäli resurssitiliä ei ole mainittu tilauksella, voitte jättää sen ja niitä edeltävät väliviivat pois. Mikäli kyseessä on koontilasku, jossa rivitiedot kohdistuvat eri tulosyksiköille/projektinumeroille ja/tai eri työnumeroille, tulee myös viitteet kirjata riveittäin.

Laskutusohjeet NCC Property Development Oy

 • Y-tunnus: 1765519-3
 • Verkkolaskuosoite: 003717655193
 • Operaattori: CGI Suomi Oy
 • Välittäjän OVT-tunnus: 003703575029
 • Paperilaskut: NCC Property Development Oy, PL 524, 00021 Laskutus

Laskuissa tulee olla seuraavat tiedot

 • Yhteyshenkilön nimi NCC Property Development Oy:ssä
 • Seitsemän- tai kahdeksannumeroinen projektinumeroviite
 • Viisinumeroinen kirjanpidon tilinumeroviite

Laskutusohjeet Nordic Road Services Oy

Liiketoiminta-alue Road Services

 • Y-tunnus: 3007636-4
 • Verkkolaskuosoite: 003730076364
 • Operaattori: CGI Suomi Oy
 • Välittäjän OVT-tunnus: 003703575029
 • Paperilaskut: Nordic Road Services Oy, PL 524, 00021 Laskutus

Laskuissa tulee olla seuraavat tiedot

 • Projektille (työnumerolle) kohdistuvaan laskuun on ensimmäiselle sivulle merkittävä tunnistetiedoksi työnumero.
 • Kustannuspaikalle kohdistuvaan laskuun on merkittävä kahdeksannumeroinen kustannuspaikan numero.
 • Lisäksi laskuihin on merkittävä tieto tilauksen tehneestä yhteyshenkilöstä eli henkilön nimi.
NCC Business Services
Postiosoite:

Reskontra

Puhelin: 09 5844 1429