CEEQUAL

NCC on sitoutunut ympäristöystävälliseen kehitykseen kaikilla liiketoiminta-alueillaan, myös maisemasuunnittelussa ja maanrakennuksessa. Olemme aloittaneet CEEQUAL-yhteistyöprojektin Ruotsin liikenneviraston Trafikverketin kanssa.

CEEQUAL on luokittelujärjestelmä, joka on luotu edistämään kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita maisemasuunnittelussa ja maanrakennuksessa. Sen avulla voidaan arvioida, kuinka hyvin hankkeessa on otettu huomioon ympäristölliset seikat. Se kartoittaa myös hankkeen sosiaalisia vaikutuksia aina alkuideasta lopputulokseen.

Kehitetty Isossa-Britanniassa

CEEQUAL kehitettiin Institution of Civil Engineers (ICE) -laitoksessa Isossa-Britanniassa ja se julkaistiin vuonna 2003. Rahoitus hankkeelle tuli maan hallitukselta. Noin 300 hanketta on jo arvioitu, mukaan lukien Lontoon vuoden 2012 olympialaisiin rakennettu Olympiapuisto. Tämän vuoden tammikuussa julkaistiin järjestelmän kansainvälinen versio.

NCC on päättänyt tutustua järjestelmään tarkemmin, koska aiemmin käytössä ei ole ollut maisemasuunnittelu- ja maanrakennuspuolelle tarkoitettua luokittelujärjestelmää. Asuinrakentamisen puolella järjestelmiä on kyllä ollut käytössä. CEEQUAL-järjestelmää on käytetty menestyksekkäästi Isossa-Britanniassa jo jonkin aikaa ja se on tällä hetkellä ainoa luokittelujärjestelmä maisemasuunnittelu- ja maanrakennushankkeille. Siksi myös NCC on erittäin kiinnostunut järjestelmästä.

NCC:n E4 Rotebro -hanke on ensimmäinen CEEQUAL-sertifioitu infrastruktuurihanke Ruotsissa.

Perustuu 200 kysymykseen

Järjestelmä perustuu pisteytyssysteemiin, ja sitä voi soveltaa mihin tahansa maisemasuunnittelu- tai maanrakennushankkeeseen. Se sisältää noin 200 kysymystä, jotka koskevat hankkeen ympäristöllisiä ja sosiaalisia puolia, esimerkiksi maan, veden ja energian käyttöä, mutta myös hankkeen vaikutuksia ekologiaan, maisemaan, naapureihin, arkeologiaan ja jätteiden vähentämiseen. CEEQUAL-järjestelmän avulla kestävä kehitys on keskeisessä asemassa koko projektin ajan.

Hankkeen varsinaisen arvioimisen hoitaa aina kolmas osapuoli. CEEQUAL nimittää työhön koulutetun arvioijan, joka ei ole sidoksissa hankkeeseen mitenkään ja joka on vastuussa hankkeen loppuarvioinnista.