BREEAM-ympäristösertifikaatti

Vuodesta 2009 lähtien kaikki NCC:n kehittämät toimitilat on sertifioitu BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmän avulla. Nykyään kaikki NCC:n kehittämät toimitilat toteutetaan vähintään BREEAM:in Excellent-tasolle.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) -luokitus pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen normistoon ja on siksi Euroopan johtava rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä. Luokitusjärjestelmän avulla rakennuksen yhteenlaskettu ympäristövaikutus lasketaan ja arvioidaan.

BREEAM-järjestelmässä paikallinen arvioitsija (BREEAM Asessor) tarkistaa vaatimusten täyttymisen hankkeessa. BRE (Building Research Establishment) myöntää sertifioinnin arvioitsijan raportin perusteella auditoinnin jälkeen. Rakennukset luokitellaan täytettyjen kriteerien perusteella viiteen eri luokkaan: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding. Uudis- ja korjausrakennuksille on BREEAM:ssä omat järjestelmänsä.

Kansainvälisesti jo miljoonia rakennuksia on arvioitu BREEAM-ympäristöluokitusjärjestelmää apuna käyttäen. BREEAM tukee muun muassa seuraaviin ESG-teemoihin liittyviä tavoitteita: hiilijalanjäljen minimointi, rakennusten terveellisyys sekä sijoituksen kestävyys.

”Haluamme luoda kestäviä ja eloisia kaupunkiympäristöjä, joista voimme olla ylpeitä tulevienkin sukupolvien silmissä. Ohjaammekin hankkeidemme kannattavaa kestävyyttä ESG-mittaristoin ja esimerkiksi ulkopuolisen BREEAM-sertifikaatin turvin. Näin varmistamme, että kehittämämme korttelit ovat kestäviä ympäristön, yhteiskunnan ja hallintotapansa näkökulmista.” Petri Bergström, NCC Property Developmentin Suomen maajohtaja