Yhteiskunnallinen osallistaminen

Yhteiskunnalliset asiat ovat tärkeä osa kestävän kehityksen mukaista työtämme. Työ koskee henkilöstöä ja asiakkaita, mutta myös ihmisiä ympäröivässä yhteiskunnassa.

NCC pyrkii olemaan avoin, osallistava yritys, joka peilaa ympärillä olevaa maailmaa ja parantaa pitkällä tähtäimellä sosiaalista kestävyyttä niissä yhteisöissä, joissa toimimme.

Tarkkaan harkitut moninaisuushankkeet ovat tärkeässä asemassa osaavien työntekijöiden löytämisessä ja luovan työympäristön luomisessa. Turvallisten työympäristöjen luominen on tärkeä yhteiskunnallisen kestävän kehityksen osa-alue. Olemme toimineet johdonmukaisesti aiheen hyväksi jo pitkään.

Lisäksi olemme aina avoimia keskustelulle ja jaamme jatkuvasti tietoa asiakkaillemme ja sidosryhmillemme.