Pienemmät ilmastovaikutukset Green Siten avulla

Kaikilla NCC:n uusilla työmailla Ruotsissa on toteutettu ilmastotietoisuutta lisääviä muutoksia syksystä 2010 lähtien. NCC toteuttaa ympäristö- ja ilmastosopeutukset kaikkiin uusiin yli 50 miljoonan kruunun projekteihin Ruotsissa.

Tämä tarkoittaa sitä, että työmaiden energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön matalaenergiatoimistoja, ympäristöystävällisiä ajoneuvoja, vähän kuluttavia valaisimia ja ympäristöystävällisistä lähteistä saatavaa sähköä. Laaja Green Site -hanke käsittää myös NCC:n työmaita muissa maissa.

Green Site -määritelmämme kattaa seuraavat asiat:

  • Sähkö ympäristöystävällisistä lähteistä
  • Matalaenergiatoimistot ja -varastot
  • Energiatehokas ja tarpeenmukainen valaistus
  • Energiatehokas laitteisto
  • Jätteiden ympäristöystävällinen käsittely

Green Site on luotu vähentämään yrityksen ilmastovaikutusta. Muutoksen tarkoitus on nopeuttaa vihreämpään tuotantoon siirtymistä rakennusalalla. Hankkeen keinot edistävät myös konsernin ympäristötavoitteita, joiden tarkoituksena on siirtyä käyttämään ilmastoneutraaleja tuotteita ja palveluja.

Kohti vähäisempää energiankulutusta

Yksi tärkeä syy rakennusvaiheen ilmastovaikutusten rajoittamiselle ja Green Site -hankkeeseen keskittymiselle on se, että ne ovat tärkeä osa-alue rakennuksen lopullisen elinkaaren ilmastovaikutusten laskemisessa.

Rakennuksen elinkaaren aikana noin 15 % sen energiankäytöstä syntyy rakennusvaiheessa, ja loput 85 % käytön ajalta. Matalaenergiatalojen rakentamisessa suhteet muuttuvat, ja rakennusvaihe haukkaa suuremman osan potista – paitsi jos tehdään ilmastosopeutuksia. Kun kysyntä matalaenergiataloille kasvaa, ilmastovaikutukset huomioon ottava rakennustapa saa entistä suuremman roolin.

Ruotsin NCC Buildingin energiasuunnittelija Svante Wijk oli mukana ryhmässä, joka laati Green Site -suuntaviivat. 

“Green Site tarkoittaa ilmaston ja jossain määrin myös työmaan ja tuotantovaiheen työympäristön huomioon ottamista. Vihreällä rakennustyömaalla on oltava esimerkiksi matalaenergiatoimistot, tarpeenmukainen valaistus ja ympäristöystävällistä sähköä. Ympäristöystävällisten ajoneuvojen ja koneiden käyttö sekä kuljetusmäärien minimointi on myös tärkeää. Kaikki materiaalit tulee myös käsitellä ympäristön kannalta vastuullisesti.”

- Svante Wijk, energiasuunnittelija, NCC Building Ruotsi

“Valvomme tarkasti kaikkia toimia, jotka panemme käytäntöön. Haluamme jatkuvasti parantaa suoritustamme ja kiristää vaatimuksia.”

- Svante Wijk,energiasuunnittelija, NCC Building Ruotsi

“Siirtyminen ympäristöystävällisempiin työmaihin on käynyt nopeasti viime vuosina. Parempia tuotteita ja palveluita kehitetään jatkuvasti. Työmaan matalaenergiatoimistojen kysyntä on kasvanut suureksi, joten niitä voi olla joskus vaikea hankkia. Silloin on tarpeen arvioida, mitä korvaavia toimia voidaan sillä aikaa tehdä. On esimerkiksi mahdollista eristää työmaatoimistojen alapuolet ja välit, jotta ne olisivat energiatehokkaampia. Yleensä myös lämpöpumppuja ja liiketunnistimella toimivia valaisimia voidaan käyttää.”

- Svante Wijk,energiasuunnittelija, NCC Building Ruotsi