Toimitilat ja kauppapaikat

Kun kehitämme, rakennamme ja korjaamme, huomioimme aina ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset. Kestävä kehitys on toimintatapamme.

Rakennetulla ympäristöllä on suuri merkitys energiankulutukseen. Rakennus- ja kiinteistöalan osuus Suomen energiankulutuksessa on 40 %. Siksi on perusteltua, että kiinnitämme erityishuomioita ympäristöasioihin jo toimistotilojen ja liiketilakohteiden suunnitteluvaiheessa.

Rakennamme uutta

Asiakasyrityksillemme toimistotilan tai kauppapaikan sijainti saattaa ratkaista koko busineksen sujuvuuden. Toimitilan sijainnilla on myös suuri ekologinen merkitys. NCC:n toteuttamat toimitilakohteet rakennetaan aina saavutettavaksi julkisilla liikennevälineillä. Kevyen liikenteen käyttömahdollisuudet huomioidaan tarjoamalla mm. riittävästi polkupyöräpaikkoja ja peseytymistiloja pyöräileville työntekijöille.

Energiatehokkuus on moderneissa toimitilaratkaisuissa itsestäänselvyys. Moderni tekniikka pitää sisällään mm. lämmön talteenoton, toimintaan mukautuvan ilmastoinnin sekä optimaaliset ja tarpeenmukaiset valaistusratkaisut. Näitä kaikkia ohjataan älykkäästi ja energiatehokkaasti. Moderni teknologia mahdollistaa sujuvan ja mukavan työnteon edellyttämän hyvän sisäilmaston. Uusissa toimistorakennuksissa korostuu tilatehokkuus, joka tarkoittaa vähemmän lämmitettävää ja jäähdytettävää pinta-alaa.

Korjaamme vanhaa

Korjaaminen itsessään on ekoteko. Useimmiten vanhan korjaaminen kannattaa. Tilat saavat uuden, modernin elämän ja loistavan tulevaisuuden. Hyvä suunnittelu ja ammattitaitoinen korjausrakentaminen mahdollistavat rakennuksen monenlaisen käytön. Vanhassa voi olla ainutlaatuista henkeä ja erinomainen sijainti, joka kannattaa hyödyntää. Kun vanhaan rakennukseen tuodaan uusi tekniikka ja korjataan muutenkin tämän päivän vaatimusten mukaiseksi, voidaan myös energiatehokkuus tuoda uusien rakennusten tasolle.

Ympäristösertifikaatit

NCC Property Development Oy:n kehittämät uudet toimitilakohteet ympäristösertifioidaan. Käytössämme on brittiläislähtöinen, Euroopan suosituin luokitusjärjestelmä BREEAM.

NCC:n kehittämät toimitilakohteet ovat saavuttaneet Suomen ensimmäiset BREEAM Excellent ja Very Good -sertifioinnit. Aitio Business Park Helsingissä saavutti järjestelmän toiseksi korkeimman Excellent-tason kolmantena rakennuksena Pohjoismaissa. Vallilan Fredriksbergiin kehitetyt toimitilat Amer Sports Oyj:lle ovat saaneet ensimmäisenä korjausrakentamiskohteena Suomessa BREEAM-ympäristöarviointijärjestelmän mukaisen Very Good -luokituksen. Very Good -tasolle ovat yltäneet myös mm. Alberga Business Park Espoossa ja Plaza Business Park Vantaalla. Lahden kauppakeskus Duo:n yhteydessä olevan toimistorakennuksen peruskorjauksessa päästiin Good-tasolle. NCC:n Tampereelle rakentama Lielahden Prisma liikerakennus, Hyvinkään Kodinkeskuksen kauppapuisto ja Espoon Perkkaan Polaris Business Park ovat myös saaneet BREEAM Good -sertifioinnin. Jyväskylässä NCC Rakennus Oy:n urakoima Technopolis Innova 2 on saanut LEED-ympäristöluokituksen Platinium tason.

Ekologiset tilat rakentavat yrityksen brändiä ja kuvastavat yhteiskuntavastuuta. Energiatehokkaat rakennukset mahdollistavat myös pienemmät käyttömenot. Sekä luonto että lompakko kiittävät.