Sidosryhmien osallistaminen ja sosiaalinen vastuu

NCC osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun monilla tasoilla ja eri sidosryhmien kanssa. Käytännössä kyse on päivittäin kymmenistä tuhansista ihmisten välisistä kohtaamisista, ja tämä säännöllinen ajatusten ja kokemusten vaihto auttaa yritystä kehittymään jatkuvasti.

Kaikki kohtaamiset luovat lisäarvoa ja auttavat arvioimaan prioriteettejamme kestävän kehityksen saralla.

NCC myös toteuttaa säännöllisesti perinpohjaisia markkina- ja asiakastyytyväisyystutkimuksia, jotta asiakkaiden tarpeet ja toiveet ymmärrettäisiin paremmin. Uusia asuinalueita suunniteltaessa NCC antaa mielellään tietoja ja osallistuu keskusteluun. Esimerkki tästä on Tukholman pohjoispuolella sijaitsevan Pohjois-Sigtunan kehittäminen, jossa NCC hyödynsi niin kutsuttua visiolähtöistä kaupunkisuunnittelua ja otti Sigtunan asukkaat varhaisessa vaiheessa mukaan uuden asuinalueen suunnitteluun.

Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun

NCC on jo vuosia osallistunut aktiivisesti keskusteluun edellytyksistä lisätä asuntorakentamista. Koska NCC:llä on kokemusta Pohjoismaista ja Saksasta, jossa se on suurin asuntorakentaja, olemme voineet tuoda rakentavasti esille hyödyllisiä näkemyksiä ja kokemuksia sekä ideoita päätöksenteko- ja rakennusprosessin nopeuttamiseksi.

Tanskassa NCC:n Dome of Visions -hanke on osoittautunut menestykseksi. Kyseessä on siirrettävä uraauurtava kohtauspaikka ja moniulotteinen kestävän kehityksen hanke, jonka tavoitteena on edistää vuoropuhelua ja keskustelua tulevaisuuden rakentamisesta.

Lisäksi käymme jatkuvaa vuoropuhelua etujärjestöjen kanssa ja tapaamme säännöllisesti sijoittajia, analyytikkoja ja osakkeenomistajia. Tänä vuonna perustettiin myös konserninlaajuinen Public Affairs -toiminto, jonka tehtävänä on muun muassa lisätä yrityksen sisällä tietoa ulkoisista sidosryhmäkontakteista.

NCC kantaa yhteiskuntavastuuta myös laajemmin. Vuonna 2013 muun muassa lahjoitimme 5 miljoonaa Ruotsin kruunua Filippiinien luonnonkatastrofin uhreille, ja joululahjojen sijaan annoimme henkilökunnan äänestyksen perusteella miljoona Ruotsin kruunua Unicefin hankkeeseen, jossa Nigeriin asennetaan vesipumppuja puhtaan juomaveden saatavuuden parantamiseksi.