Ekosysteemipalvelut

NCC kehittää tuotteita ja konsepteja, jotka edistävät ekosysteemipalveluita. Ne ovat palveluita ja etuja, joita luonnon ekosysteemit ja organismit tuottavat ihmiskunnalle.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että NCC haluaa sisällyttää ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia arvoja uusien hankkeiden suunnitteluun jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta pystyisimme tarjoamaan asiakkaille entistä kestävämpiä ja houkuttelevampia vaihtoehtoja.

NCC yhteistyössä c/o Cityn kanssa

Olemme tehneet yhteistyötä c/o Cityn kanssa syksystä 2012. Vinnovan rahoittaman yhteisprojektin tavoite on kehittää työkaluja ja menetelmiä vihreän infrastruktuurin aseman vahvistamiseksi.

Teemme yhteistyötä Tukholman ja Malmön kaupunkien sekä arkkitehtuurin, teknologian, tutkimuksen ja rakennusalan osaajien kanssa. Tavoite on aktiivisesti nostaa urbaanien ekosysteemien profiilia, määritellä ekosysteemipalveluita ja kehittää työkaluja ekosysteemien suunniteluun ja seurantaan.

Työkalujen avulla on tarkoitus luoda laaja työkaluvalikoima ekosysteemipalveluiden edistämiseksi urbaaneissa ympäristöissä sekä myötävaikuttaa kestävän kehityksen mukaisten ja houkuttelevien kaupunkien kehitykseen.

Mitä ovat ekosysteemipalvelut?

Ekosysteemipalvelut tarkoittaa kaikkia niitä etuja, joita luonto meille antaa pyyteettömästi.

On tärkeää säilyttää geenien ja lajien monimuotoisuus sekä erilaiset luonnolliset ympäristöt, jotka voivat tarjota meille palveluita kuten puhdasta vettä ja ilmaa, maaperän tasapainottamista ja viljelysten pölyttämistä.

Ekosysteemipalvelut ovat elintärkeitä hyvinvoinnillemme sekä hyvän elämänlaadun säilyttämiselle rakennetuissa ympäristöissä. Niillä on myös entistä tärkeämpi osa ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisessä.

Esimerkkejä ekosysteemipalveluista:

  • Kasvillisuus ja kosteikot imeyttävät pintavettä sekä hidastavat ja tasoittavat veden virtausta.
  • Vihreät katot, kasvillisuus seinillä ja huokoiset maanpinnan materiaalit hoitavat sadeveden.
  • Puut ja muu kasvillisuus säätelevät lämpötilaa, puhdistavat ilmaa ja suodattavat hiukkasia.
  • Puut ja pensaat vaimentavat melua, toimivat lintujen ja pölyttäjien asuinsijoina ja edistävät hedelmien, marjojen ja hunajan tuotantoa.
  • Kukat ja muu kasvillisuus edistävät pölyttämistä, luonnonkauneutta ja virkistymistä.