Ekosysteemin tukeminen

NCC kehittää tuotteita ja konsepteja, jotka tukevat ekosysteemiä ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Luonto voi tuottaa ihmiskunnalle hyödyllisiä palveluita ja etuja myös kaupunkiympäristössä.

NCC haluaa sisällyttää ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia arvoja uusien hankkeiden suunnitteluun jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta pystyisimme tarjoamaan asiakkaille kestävän kehityksen mukaisia ja houkuttelevia vaihtoehtoja.

Miten ekosysteemiä voidaan tukea?

NCC pyrkii tukemaan luonnon ekosysteemiä, mikä tarkoittaa kaikkia niitä etuja, joita luonto meille pyyteettömästi antaa.

On tärkeää säilyttää geenien ja lajien monimuotoisuus sekä erilaiset luonnolliset ympäristöt, jotka voivat tarjota meille puhdasta vettä ja ilmaa, maaperän tasapainottamista ja viljelysten pölyttämistä.

Ekosysteemi on elintärkeitä hyvinvoinnillemme sekä hyvän elämänlaadun säilyttämiselle rakennetuissa ympäristöissä. Sillä on myös entistä tärkeämpi osa ilmastonmuutoksen vaikutusten lieventämisessä.

Esimerkkejä ekosysteemin tukemisesta:

  • Kasvillisuus ja kosteikot imeyttävät pintavettä sekä hidastavat ja tasoittavat veden virtausta.
  • Vihreät katot, kasvillisuus seinillä ja huokoiset maanpinnan materiaalit hoitavat sadeveden.
  • Puut ja muu kasvillisuus säätelevät lämpötilaa, puhdistavat ilmaa ja suodattavat hiukkasia.
  • Puut ja pensaat vaimentavat melua, toimivat lintujen ja pölyttäjien asuinsijoina ja edistävät hedelmien, marjojen ja hunajan tuotantoa.
  • Kukat ja muu kasvillisuus edistävät pölyttämistä, luonnonkauneutta ja virkistymistä.

NCC yhteistyössä c/o Cityn kanssa Ruotsissa

Olemme tehneet Ruotsissa yhteistyötä c/o Cityn kanssa jo syksystä 2012. Vinnovan rahoittaman yhteisprojektin tavoite on kehittää työkaluja ja menetelmiä vihreän infrastruktuurin aseman vahvistamiseksi.

Teemme yhteistyötä Tukholman ja Malmön kaupunkien sekä arkkitehtuurin, teknologian, tutkimuksen ja rakennusalan osaajien kanssa. Tavoite on nostaa aktiivisesti urbaanien ekosysteemien profiilia, määritellä ekosysteemipalveluita ja kehittää työkaluja ekosysteemien suunniteluun ja seurantaan.

Työkalujen avulla on tarkoitus luoda laaja työkaluvalikoima ekosysteemin edistämiseksi urbaaneissa ympäristöissä sekä myötävaikuttaa kestävän kehityksen mukaisten, houkuttelevien kaupunkien kehitykseen.