Näkökulmia

Alan johtavana toimijana NCC haluaa edistää muutosta ja kehitystä kohti kestävän kehityksen arvojen mukaista yhteiskuntaa.

Meidän näkökulmastamme kyse on ennakoivasta vaikuttamisesta resurssien kulutukseen ja myönteistä kehitystä edistävien uusien teknisten ratkaisujen, tuotteiden ja työtapojen kehittämisestä. Lisäksi on kyseenalaistettava perinteiset toimintatavat ja luotava uusia yhteistyömahdollisuuksia yhteiskunnan muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Tarjoamme useita kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia konsepteja ja ratkaisuja muun muassa asuntorakentamiseen, infrarakentamiseen ja tienpäällystyshankkeisiin.