NCC Kompassi ohjaa NCC:läisten käyttäytymistä

NCC Kompassi on työkalu, joka ohjaa NCC:läisten käyttäytymistä. Se kehitettiin sellaisia tilanteita varten, joissa on vaikea päättää, miten pitäisi toimia eettisesti oikein. Kompassi täydentää toimintaohjeita, joiden sisältämät arvot määrittävät toimintamme perusteet.

NCC:n liiketoiminnan kivijalka peilaa aina arvojamme ja toimintaohjeitamme. Mutta joskus tietyissä tilanteissa voi olla mutkikasta ymmärtää, kuinka toimintaohjeita tai arvojamme sovelletaan käytäntöön.

Tämän vuoksi olemme kehittäneet NCC Kompassin. Se on työkalu, joka helpottaa kaikkia NCC:n työntekijöitä yltämään parhaisiin tuloksiin ja ymmärtämään, kuinka käyttäytyä toimintaohjeidemme mukaisesti.

NCC Kompassi antaa tarkkaa ja ohjaavaa tietoa toimintaohjeista tärkeissä asioissa.

Miksi NCC Kompassia tarvitaan?

Se toimii hyvin yksinkertaisesti. Kun seuraamme sen sääntöjä, on kaikki OK. Mutta se ei ole niin helppoa, ja meillä kaikilla on ollut tilanteita, joissa olemme miettineet, mitä meidän pitäisi tehdä, ja mikä on oikein. Tässä NCC Kompassi astuu peliin. NCC Kompassin tarkoitus on selittää, selkeyttää ja yksinkertaistaa toimintaohjeidemme soveltamista käytäntöön. Se on siis suunniteltu tekemään sääntöjen noudattaminen ja oikean päätöksen tekeminen helpoksi tilanteessa kuin tilanteessa.

Mitä se sisältää?

NCC Kompassin sisältö rakentuu ensimmäisessä vaiheessa koko NCC:n arviointiin. Jokaiselta liiketoiminta-alueelta on koottu kysymyksiä, joissa on havaittu ohjauksen tarvetta.

NCC Kompassi tarjoaa ohjeita oikeasta käyttäytymisestä sekä sisäisissä että ulkoisissa suhteissa. Kompassista löytyy mm. seuraavat toiminnot, jotka tukevat organisaatioita, kuten

Ask Me - kysymystoiminto
Mikä on oikea tapa toimia? Kysymys ei ole ollenkaan helppo. NCC pyrkii NCC Kompassissa antamaan suuntaviivoja, mutta joissakin tapauksessa se ei riitä. Kysymykset jäävät ilmaan - mikä on oikea tapa toimia? Olemme kouluttaneet henkilöitä, joita kutsumme Navigaattoreiksi. He kaikki ovat koulutettu vastaamaan kaikkiin mahdollisiin toimintatapojamme koskeviin kysymyksiin. Tämä antaa mahdollisuuden saada vastaus NCC:ltä ennen toimintaa.

Tell Me - mahdollisuus kertoa
Jos olet kokenut tai muutoin olet saanut tietoa, jonka mukaan NCC:llä toimitaan vastoin eettisiä ohjeita tai arvoja, on sinun tällaisessa tapauksessa välittömästi:

  1. Ilmoitettava asiasta lähimmälle esimiehelle.
  2. Jos raportointi lähimmälle esimiehelle ei jostain syystä tunnu sopivalta, voit sen sijaan raportoida liiketoiminta-alueen johdolle tai henkilöstöosastolle.
  3. Jos jostakin syystä katsot, ettei kysymystä voi esittää yllä mainituin tavoin, voit jättää kysymyksen Tell Me -toimintoon. NCC takaa, että kaikki sanottu tai kirjoitettu käsitellään luottamuksellisena tietona, eli anonyyminä eikä ilmoittajan identiteettiä paljasteta. Lisäksi tapaukset käsitellään NCC:llä yhdenmukaisesti tavalla, joka on turvallinen myös moitittavalle henkilölle, eli ketään ei syytetä automaattisesti.

Muutama esimerkki kysymysten asettelusta:

  • Mitä sääntöjä noudatamme annetuista lahjoista ja viihteestä asiakkaiden, virastojen, alihankkijoiden, tavarantoimittajien, konsulttien ja muiden ulkoisten toimijoiden kanssa, kun NCC kutsuu tai tarjoaa?
  • Mitä sääntöjä noudatamme, kun saat tarjouksen tai kutsun asiakkaalta, virastolta, alihankkijalta, tavarantoimittajalta, konsultilta tai muulta ulkoiselta toimijalta?
  • NCC kieltää kilpailua rajoittavan yritysten välisen yhteistyön, ja yhtiön markkina-aseman väärinkäytön, mutta miten voidaan määritellä, mikä on sallittua ja mikä ei?
  • NCC:läisillä ja muilla NCC:n puolesta toimivilla ei saa olla eturistiriitoja, jotka voivat vaikuttaa heidän arviointikykyynsä, objektiivisuuteensa ja uskollisuuteen NCC:tä kohtaan. Tämän vuoksi kaikki eturistiriidat on raportoitava välittömästi yritysjohdolle. Tietyissä tapauksissa tällainen toiminta voi vaatia etukäteishyväksyntää NCC:ltä, mutta jos on epävarmaa, aiheuttaako asia eturistiriitaa, voit kääntyä NCC Kompassin puoleen.

Jos haluat kysyä, kuinka NCC toimii NCC Kompassin ja NCC:n toimintaohjeiden suhteen, voit ottaa yhteyttä Head of Compliance Hanna van der Put.