Luotettavaa liiketoimintaa ja vastuullisia hankintoja

NCC:n liiketoiminta perustuu siihen, että asiakkaamme voivat luottaa meihin. Luotettavuus, läpinäkyvyys ja kaikkien osapuolten eettinen toimintatapa ovat etusijalla liikesuhteissamme.

Rakennusalalla, joka on merkittävä työllistäjä, käydään kauppaa suuresta määrästä tavaroita ja palveluita. Vastuu liiketoiminnan ja hankkeiden järjestämisestä on annettu pitkälti kullekin NCC:n markkina-alueelle, joilla yrityskulttuuri ja ilmasto vaihtelevat. Arvoilla ja eettisillä ohjeilla onkin merkittävä tehtävä eettisiä kysymyksiä koskevassa ennaltaehkäisevässä työssä sekä työntekijöiden että liikekumppanien osalta.

Vastuullinen hankinta

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen ja kilpailukykyisen hankintaprosessin kehittäminen on erittäin tärkeää NCC:lle. Konsernin yhteenlasketut menot tuotteiden ja palveluiden ostossa ovat noin 4 miljardia euroa. Materiaalien lisäksi NCC hankkii suuria määriä energiaa, kulutustavaraa ja monenlaisia aliurakoitsija- ja konsultointipalveluita. Hankinnat tehdään yli 50 000 toimittajan kautta. Hankinnat koostuvat pääosin kuljetukseen, henkilöstöön, konsultointiin, asennukseen, perustuksiin, sementti- ja teräselementteihin sekä rakennusmateriaaleihin liittyvistä palveluista ja materiaaleista.

Tällä hetkellä NCC:n hankinnoista 6 prosenttia tehdään Pohjoismaiden ulkopuolella. Tavoite on kasvattaa tämä osuus 25 prosenttiin. NCC hankkii tuotteita esimerkiksi Kiinasta, Thaimaasta, Turkista, Portugalista, Puolasta ja Virosta. NCC on vuosien mittaan luonut vakaan, kansainvälisen toimittajaverkoston muun muassa perustamalla omia ostokonttoreita ympäri maailmaa. Läheinen yhteistyö kansainvälisten toimittajien kanssa auttaa NCC:tä parantamaan toimitusketjun luotettavuutta ja tehokkuutta.

Vuoden 2013 aikana NCC paransi hankinnan tehokkuutta entisestään ottamalla käyttöön toiminnon, joka ohjaa ja koordinoi konsernin strategisia hankintoja, ja jonka tarkoitus on lopulta nostaa tehokkuutta sekä pienentää kustannuksia. Avaintekijöitä menestykseen ovat kyky tehostaa hankintojen koordinointia, jotta jokaiselle tuotevalikoimalle määriteltyjä strategioita voidaan vahvistaa, ja työtapojen ja -välineiden koordinoinnin lisääminen, jotta yhteistyö hankinnan ja projektien välillä sujuisi jouhevammin.

Joidenkin NCC:n kansainvälisten toimittajien tuotanto on yhteiskunnissa, joissa olosuhteet ovat erilaiset kuin kotimaisilla markkinoilla esimerkiksi työympäristön ja ihmisoikeuksien suhteen. NCC haluaa valvoa ja kehittää kansainvälisten toimittajiensa toimintaa, joten teemme sosiaalista vastuuta, ympäristöä ja laatua koskevia tarkastuksia. Kaikki NCC:n kansainväliset toimittajat käyvät läpi vuoden kestävän arviointikauden, jotta voidaan varmistaa, että toimittaja noudattaa määräyksiä ja kehittyy näillä osa-alueilla. Jos toimittaja ei korjaa tarkastuksissa havaittuja vakavia puutteita, yhteistyötä ei jatketa.

NCC yhdistää oman henkilökuntansa suorittamat tarkastukset kolmansien osapuolien suorittamiin tarkastuksiin NCC:n esimerkiksi Business Social Compliance Initiative (BSCI) -yhteistyön ja YK:n Global Compact -aloitteen puitteissa.

Vuonna 2013 otettiin käyttöön vuoteen 2020 voimassa oleva konserninlaajuinen strategia materiaalien ja kemikaalien hankintaan. Strategian tarkoitus on selventää ympäristöasioiden vastuuta hankintaprosessissa ja selkeyttää NCC:n valitsemaa suuntaa vastuullisessa hankinnassa. Strategia perustuu NCC:n visioon ja sisältää useita vastuulliseen hankintaan liittyviä osa-alueita, kuten vaarallisia kemikaaleja sisältävien tuotteiden kontrolli ja käytöstä poisto sekä ympäristötehokkaiden rakennustuotteiden ja -materiaalien järjestelmällinen etusijalle asettaminen. Lisäksi tavoitteena on varmistaa, että NCC:n toimittajaverkosto koostuu vastuullisista toimittajista, jotka ottavat työssään huomioon sosiaalisen vastuun, ympäristön, laadun sekä työterveyden ja -turvallisuuden.

Kestävän kehityksen mukainen rahoitus

Kiinnostus vihreään liiketoimintaan on lisääntynyt entisestään viime vuosina. Tämä ei koske ainoastaan NCC:n toimittamia tuotteita, vaan myös sijoittajien kiinnostusta yrityksiin, joiden strategiassa kestävä kehitys on huomioitu. Nämä sijoittajat edellyttävät, että yrityksillä tai hankkeilla, joita he luotottavat tai joihin he sijoittavat, on kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. NCC sai jo vuonna 2012 Pohjoismaiden Investointipankilta pitkän lainan, jotta NCC Property Development voisi toteuttaa energiatehokkaita toimistorakennuksia. Uskomme, että kestävästä kehityksestä kiinnostuneiden sijoittajien määrä jatkaa kasvuaan. Se on paitsi mielenkiintoinen taloudellinen piristysruiske, myös hyvä kannustin kestävän kehityksen mukaisen yhteiskunnan edistämiseen.