Luotettavaa liiketoimintaa ja vastuullisia hankintoja

NCC:n liiketoiminta perustuu siihen, että asiakkaamme voivat luottaa meihin. Luotettavuus, läpinäkyvyys ja kaikkien osapuolten eettinen toimintatapa ovat etusijalla liikesuhteissamme.

Rakennusalalla, joka on merkittävä työllistäjä, käydään kauppaa suuresta määrästä tavaroita ja palveluita. Vastuu liiketoiminnan ja hankkeiden järjestämisestä on annettu pitkälti kullekin NCC:n markkina-alueelle, joilla yrityskulttuuri ja ilmasto vaihtelevat. Arvoilla ja eettisillä ohjeilla onkin merkittävä tehtävä eettisiä kysymyksiä koskevassa ennaltaehkäisevässä työssä sekä työntekijöiden että liikekumppanien osalta.

Kestävän kehityksen mukaista rahoitusta

Kiinnostus vihreään liiketoimintaan on lisääntynyt entisestään viime vuosina. Tämä ei koske ainoastaan NCC:n toimittamia tuotteita, vaan myös sijoittajien kiinnostusta yrityksiin, joiden strategiassa kestävä kehitys on huomioitu. Nämä sijoittajat edellyttävät, että yrityksillä tai hankkeilla, joita he luotottavat tai joihin he sijoittavat, on kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. NCC sai jo vuonna 2012 Pohjoismaiden Investointipankilta pitkän lainan, jotta NCC Property Development voisi toteuttaa energiatehokkaita toimistorakennuksia. Uskomme, että kestävästä kehityksestä kiinnostuneiden sijoittajien määrä jatkaa kasvuaan. Se on paitsi mielenkiintoinen taloudellinen piristysruiske, myös hyvä kannustin kestävän kehityksen mukaisen yhteiskunnan edistämiseen.

Vastuullisia hankintoja

Kestävän kehityksen mukaisen ja kilpailukykyisen hankintatoimen kehittäminen on ratkaisevan tärkeää NCC:lle. Konserni tekee vuodessa useiden miljardien eurojen arvosta tavara- ja palveluhankintoja. Varsinaisten materiaalihankintojen ohella teemme huomattavia energia-, käyttöaine- ja erilaisia urakka- ja konsultointipalveluhankintoja. NCC:llä on vakaa toimittajakanta, sillä se on perustanut omia hankintakonttoreita eri puolille maailmaa ja tekee tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkki tästä on yhteistyö Blåkläderin kanssa.