Ympäristöselosteet

Ruotsissa NCC:n ensimmäinen ympäristöseloste (EPD) hankittiin ruostumattomasta teräksestä valmistetulle, huoltovapaalle sillalle. Ympäristöselosteen datan oikeellisuuden ja laskelmien tulokset on varmistanut itsenäinen taho ja hyväksynyt Environdec. Kehitystyö on käynnissä myös muiden maarakennus- ja rakennushankkeidemme ympäristöselosteiden osalta.

Ruotsissa NCC:n ympäristöselosteet kuvaavat  rakennuksen ympäristötehokkuutta, sen toimintaa ja ylläpitoa sekä sen purkamista elinkaarensa päässä.

Seuraavat ympäristöön liittyvät seikat arvioidaan:

Hankkeen vaatimat resurssit ja energia

 • Uusiutumattomien materiaalien käyttö
 • Uusiutuvien materiaalien käyttö
 • Kierrätettyjen materiaalien käyttö
 • Uusiutumattoman energian käyttö
 • Uusiutuvan energian käyttö
 • Veden käyttö
 • Maan käyttö

Päästöt ja hankkeen tuottamat materiaalit

 • Ilmaston lämpeneminen
 • Happamoituminen
 • Otsonikato
 • Valokemiallinen otsoni (savusumu)
 • Rehevöityminen
 • Kierrätettävät materiaalit
 • Vaaraton jäte
 • Vaarallinen jäte

Elinkaariarviointi

NCC:n rakennusten ja maanrakennushankkeiden ympäristötehokkuus arvioidaan elinkaariarvioinnin (LCA) avulla. Aiemmin suoritetut elinkaariarvioinnit osoittivat, että eri tyyppisillä tuotteilla on suurin vaikutus ympäristöön eri vaiheissa niiden elinkaaria.

Tuotteet, joilla on pitkä elinkaari ja jotka kuluttavat paljon energiaa, vaikuttavat ympäristöön eniten käyttövaiheessaan. Muut tuotteet vaikuttavat ympäristöön eniten tuotantovaiheessaan. Monissa tapauksissa elinkaariarvioinnin avulla voidaan määritellä kohdennettu osa-alue, jota kehittämällä tuotteen ympäristövaikutusta saadaan vähennettyä tehokkaimmin.

Ympäristöselosteet

Toisin kuin puhtaat elinkaariarvioinnit, ympäristöselosteet määrittelevät selkeät vaatimukset läpinäkyvyydelle ja varmennukselle. Selosteet dokumentoivat tuotteen tai hankkeen ympäristötehokkuuden.

Ympäristöselosteiden avulla voi vertailla samankaltaisia tuotteita. Rakennusten uudet ympäristöluokitusjärjestelmät kuten LEED 2014 ja BREEAM 2013 perustuvat myös elinkaariarviointiin ja sertifioinnin yhteydessä on ryhdytty vaatimaan varmennettuja ympäristöselosteita todistuksena käytettyjen rakennusmateriaalien ympäristötehokkuudesta.

Kovemmat vaatimukset

Meneillään oleva kansainvälinen standardisointi asettaa yhä tiukempia vaatimuksia rakennustuotteiden ympäristöystävällisyyden varmistamiseksi. NCC on siksi päättänyt noudattaa kansainvälisiä ISO-standardeja 14040, 14044 ja EN 15804. NCC raportoi ympäristötehokkuutta kansainvälisen ympäristöselostekäytännön mukaisesti.

Ympäristöselosteet varmentavat vastikään kehitetyn tuotteen ympäristötehokkuuden valmistuneen rakennus- tai maanrakennushankkeen yhteydessä tai hankintatilanteessa. Rakennuttajan omien tuotteiden ja rakennusjärjestelmien ympäristötehokkuuden varmentaminen alan keskiarvoihin verrattuna tulee olemaan tärkeä kilpailuetu tulevaisuudessa.