Materiaalit ja jäte

NCC haluaa olla kestävän kehityksen uranuurtaja. Päästäksemme tavoitteeseemme etsimme arvoketjun joka osasta materiaaleja ja energiatehokkaita tuotteita ja ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme pienentämään ilmastovaikutustaan ja toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yksi strategiamme kulmakivistä on terveellisen ja kestävän elinympäristön luominen ihmisille, eläimille ja luonnolle, ja pitkällä aikavälillä kannattavan liiketoiminnan mahdollistaminen.

Planeettamme raaka-aineita ja resursseja kulutetaan joka puolella maailmaa paljon nopeammin kuin minkä maan kantokyky kestää. Elämme kuin jossain olisi varaplaneetta odottamassa!

Tässä todellisuudessa rakennusteollisuudella on tärkeä rooli, koska rakennusteollisuudessa käytetään paljon luonnonvaroja ja energiaa niin rakentamiseen kuin yhteiskunnalle toimitettaviin tuotteisiin ja palveluihin. Rakennusalan muuttaminen kestävän kehityksen mukaiseksi teollisuudeksi vaatii aktiivista toimintaa nykypäivän haasteiden voittamiseksi.

Alan johtavana toimijana NCC haluaa olla mukana muutosta luomassa ja edistämässä kestävän yhteiskunnan kasvua. Meille on tärkeää käyttää resursseja tasapainoisesti ja kehittää uusia teknisiä ratkaisuja, tuotteita ja työtapoja, jotka vievät asiaa oikeaan suuntaan. Perinteiset työtavat kaipaavat myös muutosta ja tarvitaan uusia yhteistyötapoja yhteiskunnan muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.